השר לביטחון הפנים גלעד ארדן אישר את תכנית הכשרת הפקחים העירוניים לאכיפת עבירות תעבורה המבוצעות ע"י רוכבי אופניים חשמליים, קורקינט חשמלי ועוד.

בכך, הושלם תהליך היישום של החוק החדש והפקחים יוכלו להתחיל ולהפעיל את סמכויותיהם. בהתאם לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו -2016, פקחים יוכשרו להתמודד עם עבירות תעבורה המבוצעות ע"י רוכבי אופניים, אופניים חשמליים, קורקינט ממונע, אופנוע וכן הולכי רגל.

החוק נועד לסייע באכיפת עבירות תעבורה המבוצעות על המדרכות לשם הגנה על הולכי הרגל.

בהתאם לסמכויות החדשות שיוענקו לפקח עירוני שיוסמך לכך, הוא יוכל להורות על הפסקת העבירה, לדרוש הזדהות בפניו, לעכב את העבריין, לתת קנס, להוציא את האוויר מצמיגי האופניים או הקורקינט הממונע, ואף לתפוס או להרחיק את האופניים או הקורקינט הממונע. 

יישום הנוהל ייעשה בהדרגה. בחודשיים הראשונים תפעל הרשות המקומית ליידוע הציבור בדבר תחילת החוק ואכיפתו, החל מהחודש השלישי תתבצע האכיפה באמצעות רישום אזהרות בלבד ורק החל מהחודש הרביעי ייאכף הנוהל במלואו. 

השר גלעד ארדן: "הסמכת הפקחים היא חיונית ותציל חיים על ידי הרחבת האכיפה. השימוש באופניים חשמליים צובר תאוצה וגורם לסכנות בטיחותיות. אני מקווה שעל ידי הסמכת פקחי העיריות נייצר אכיפה אפקטיבית והרתעה שתמנע פגיעות בנפש".