היוזמה באה בעקבות מערך שיעורים בנושא אדישות ופערים חברתיים. את הרעיון הגו התלמידים, בהנחיית המחנכת, ליז דונסקי, וחייל "פרק המשימה", נאור לייזר. 

התלמידים הכינו עלונים שאותם חילקו ברחבי השכונה, וכך אספו עשרות קילוגרמים של ביגוד מהתושבים, שאותם מיינו וארזו. בתיאום עם עמותת "לשובע" ואיגוד גמלאי אגד, הגיע אוטובוס "אגד בגד" עליו הועמסו שקי הבגדים לשם חלוקתם בהתאם לצורך.