האם במרכולים ובבתי עסק לממכר מזון יוצבו מכשירי שקילה ליד כל מדף או דוכן שבו נמכרים מצרכים בתפזורת לפי משקל? על פי הצעת חוק שעברה בכנסת בקריאה טרומית בתמיכת הממשלה נראה שכן.

ההצעה מחייבת את בתי העסק להתקין את המכשירים, ולא רק בצמוד לדוכני הירקות ופירות. המכשירים יאפשרו לכל הצרכנים לארוז רק את כמות המוצר במשקל הדרוש להם ולא באומדן "לפי העין" אותו ניתן לאמת קצת באיחור רק ליד הקופה בעת התשלום.

בנוסף ניתן לאמת בעת הקניה גם את מחירי המוצרים שנקבעים לפי משקלם.

בחוק הקיים אין חובה כזאת, כך שלצרכן אין דרך לבדוק "בזמן אמת" את משקל המוצר שבחרו.

יוזמי התיקון מודעים לאפשרות שבמצבים מסוימים תהיה הצדקה לפטור עוסקים מהחובה האמורה. לכן הם מציעים גם להסמיך את השר "בהתאם לאמות מידה שיקבע, בהתחשב, בין היתר, בשטח העסק, בסוג העיסוק ובסוג הטובין המוצעים למכירה".

ח"כ אשר טוען: "במצב הנוכחי צרכן שמגיע לקופה, ומגלה שלקח כמות גדולה מזו שהתכוון, נדרש לשלם על הכמות העודפת. שכן, בדרך כלל הוא איננו חוזר לדוכן כדי להיפטר מהכמות הזאת או לוותר כליל על רכישת המוצר ולהשאיר אותו בקופה כפי שכבר נוהגים צרכנים לא מעטים".

 החוק הקיים מאפשר את בדיקת המחיר והכמות רק ברכישת מוצרים ארוזים מראש לפי החוק המחייב לציין על גבי האריזה גם את המחיר לפי יחיד משקל או נפח.

החוק החדש צפוי להתקבל ולהיכנס מהר לתוקף הודות לתמיכת הממשלה בתיקון שתאפשר את האישור בוועדת הכלכלה ללא מכשולים מיוחדים.