תכנית לפיתוח מתחם רבי עקיבא בחולון הופקדה בימים אלה בוועדת המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב. התכנית ח/538/א, שמספרה 505-212407, מקודמת במינהל ההנדסה של עיריית חולון. התכנית גובלת בשדרות ירושלים, ברחוב בר כוכבא, בשורת בתי המגורים שצמודים לרחוב ההסתדרות ובשדרות משה שרת.

מדובר באזור שמוגדר ביעוד מלאכה ומאופיין בתמהיל מגוון של עסקים, עסקי מזון, מסחר, מוסכים, מלאכה ותעשייה. המתחם מהווה "מובלעת" של בתי מלאכה בלב אזור מגורים, כאשר מרבית המבנים והסככות ישנים, מתוחזקים ברמה בינונית ויוצרים מפגעים סביבתיים רבים, כגון: זיהום אוויר, זיהום שפכים, זיהום קרקע, רעש, פסולת חומרים כימיים, אסבסט וכן מפגעים אסתטיים.

הדמיה | עיריית חולון-

התכנית, ששטחה כ-60 דונם, מציעה להפוך את מתחם בתי המלאכה לאזור מגורים הכולל כ-835 יחידות דיור ב-22 מבני מגורים, מתוכם 20% יהיו דירות קטנות. התכנית מגדירה אזור עם חזיתות מסחריות ושטחים פתוחים לצדן ומציעה גם גינה ציבורית בלב המתחם ושדרה ירוקה שמלווה את רחוב רבי עקיבא. מלבד הגינה, מוצע בלב המתחם מבנה למוסדות ציבור שישולבו בו גני ילדים, מעונות יום ופונקציות ציבוריות נוספות הנדרשות לתפקוד המתחם.

שינוי יעודו של המתחם לאזור מגורים יסייע ליצירת רצף אורבני עם שכונות המגורים הגובלות (רסקו  ב', נאות יהודית וקריית שרת) ויהווה תרומה משמעותית להתחדשות העירונית, תוך יצירת מרחב ציבורי חדש בצמוד לתוואי הרכבת הקלה המתוכנן בשדרות ירושלים.

הדמיה | עיריית חולון-

כאמור, בימים אלו הופקדה התכנית לעיון הציבור. שלב זה הינו שלב שקבוע בחוק ומטרתו לאפשר לבעלי הקרקע ולכל מי שעלול להיפגע להגיש את התנגדותו לתכנון שאושר עקרונית על ידי הוועדה המקומית. עיריית חולון רואה בשלב זה מרכיב חשוב בקידום התכנון בכלל ובאזור זה והשינוי המסתמן בו בפרט.

ניתן לצפות במסמכי התכנית באתר מינהל התכנון, באתר העירייה ובממ"ש בשעות קבלת הקהל ובתיאום מראש. מצ"ב קישור לאתר העירייה –

http://147.236.237.225/Holon/Status/Statusframes101888.htm