בימים אלו, פוקדת התרגשות עצומה את קהילת ״שובה ישראל״, קהילתו של רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א, לקראת הוצאתו לאור וחלוקתו של סידור החדש של האדמו״ר ״אמרי פי״

בסידור החדש "אמרי פי" מופיעים ביאורים, פנינים, עצות, ויסודות בעבודת ה' וכוונות חזקות לזכות בכל הישועות .

כ"ק האדמו"ר הגיע לביקור בבית הדפוס בחולון ושם לחץ על כפתור המכונה שהתחילה במלאכת הקודש להדפיס מאתיים אלף עותקים של סידור "אמרי פי" שיחולק בכל רחבי הארץ והעולם.המעמד היה מרגש מלא בהתרגשות קדם למעמד הקדוש עבודה רבה ועמל שאין לו ערך של זמן והשקעה להגיע למעמד לחיצת הכפתור להדפסת הסידורים הקדושים.

-

הסידור הודפס בכמות גדולה של מאתיים אלף עותקים שיופצו בכל רחבי הארץ . בימים אלו נערכים במכון "תורת יאשיהו", האמון על הדפסת והפצת ספריו של כ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו, להפצת ענק בארץ לחלוקת הסידור הקדוש לתפילת יום חו"ל בכל בתי הכנסת והשטבלחים.

בין היתר יחולק הסידור "אמרי פי" בישראל, ארה"ב, ארגנטינה, איטליה, מרוקו ועוד מקומות נוספים בעולם.

מנהל מכון ההפצה "תורת יאשיהו" אמר: אנו נערכים למבצע רחב היקף של הפצה בכל הארץ ורחבי העולם בהפצת הסידור החדש הקדוש מכ"ק האדמו"ר פינטו שליט"א. יצרו איתנו קשר מקהילות רבות בארץ ובעולם לקבלת הסידורים. המכון מקבל המון פניות, הסידור יודפס בכמות אדירה של מאתיים אלף עותקים, זו כמות שנותנת מענה לצימאון הגדול לדברי התורה והחיזוק מכ"ק האדמו"ר פינטו שליט"א".

בקהילת קודש שובה ישראל הזדרזו בשנה זו להוציא את מחזורי התפילה לחגים עם ביאורים ופירושים בפרד״ס על התפילות מכ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו זאת לאחר שחולקו עשרות רבות של אלפי ספרים לראש השנה שיצאו השנה כל חג וספרים לסליחות ועוד ספרים על התפילה שיצאו על תפילות שבת קודש וסידורים עם פירושים עמוקים והנהגות מפיו של קדוש עליון.

יש לציין שכל סידור מלווה בהלכות ומנהגים לבית משפחת פינטו ובית משפחת אבוחצירא הצדיקים.