ספר זה מהווה עוד שלב במסילה שבונה כבוד האדמו"ר בעשורים האחרונים בין עם ישראל, הקרובים והרחוקים כאחד, לבין התורה הקדושה.

אנחנו מקווים שהספר "מחשבת הנפש" יגיע לכל בית יהודי בארץ ובעולם, ואנו סמוכים ובטוחים שגם ממנו, משיחות המוסר הנפלאות שבו, יהנו מיליוני אנשים אשר רק מחכים לדיברי החיזוק והחכמה של כבוד הרב.

תמונה: 'שובה ישראל'-

ולמי שאינו יכול לחכות, הנה טעימה מתוך הספר:

"התאוות של העולם הזה וזרם החיים הרסו את הטוהר של הנפש..."

"...הידיעות הרבות מה קרה באפריקה ומה קרה באמריקה, מה קרה אצל פלוני ואצל אלמוני, גורמת לאדם לאבד מה קורה אצל עצמו..."

"...אך ידע האדם, ככל שמתנתק ומתרחק מכל סיפורי והבלי העולם, וככל שפחות חי את השקר של העולם, ונהיה יותר ויותר עצמו ולומד לשמוע ולהקשיב לעצמו, מגיע ל'אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא' ..."

בקרוב מאוד עתידים העותקים להיות מחולקים ומופצים בארץ ובעולם ולמלא את הישיבות, בתי האוהבים ולבבות הקוראים.