תמונה: שובה ישראל

פסוקים אלו ותפילה זאת סגולה בדוקה לאומרה בשבת קודש ובראש חודש סיון, ומקורה בספר הקדוש רזיאל המלאך (סמוך לסופו ד"ה לשכחה). 

כל מי שרוצה שלא ישכח תלמודו יאמר אלו הפסוקים ובזכות התורה הקדושה אשר מכינים אנו עצמנו בימים אלו ברתת וחלחלה ובאימה ויראה נזכור לשמור ולעשות ולקיים את דברי תורתך באהבה וביראה.

"אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם": "לאדם מערכי לב ומי-ה-ו-ה מענה לשון" : "אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תיקח ממני" :‏ "י-ה-ו-ה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו" :‏ "לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקירבי" : "אדני י-ה-ו-ה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבוקר בבוקר יעיר לי אזן לשמע בלמודים" : "אדני י-ה-ו-ה פתח לי אוזן ואנכי לא מריתי אחור לא נסוגתי" : "רוח י-ה-ו-ה דבר בי ומלתו על לשוני":

יהי רצון מלפניך י-ה-ו-ה אלוהי אברהם יצחק וישראל שתפתח לבי בתורתך, והאר עיני ולבי בשם (יהרהר בלבו) "פתחא"ל" "רפא"ל" "תופא"ל" שיפתחו את לבי בכוחך הגדול, שלא אשכח כל ימי מכל מה שלמדתי ומה שציוויתני ללמוד. וי-ה-י-ה עמדי שאלמד כל ימי חיי ולא אשכח דבר תורה לעולם אמן נצח סלה ברוך י-ה-ו-ה לעולם אמן ואמן.