באירוע השתתפו זה לצד זה, 21 השלוחים בשכונות, מנהלי המוסדות, צוות המחנכים והמחנכות, הגננות והסייעות של חב"ד חולון, יחד עם ידידי המוסדות המלווים ומסייעים לאורך כל השנים לפיתוח והרחבת הפעילות.

בסמליות מרגשת נערך האירוע באשכול הגנים החדש, ובכך הפך למעמד חנוכת הבית וציון פתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך.

האירוע נפתח בקביעת מזוזה על ידי הרב הראשי לחולון, הרב הגאון אליהו יוחנן גורארי' שליט"א, אשר בדבריו ציין את הברכה המיוחדת שרואים בהצלחה, למעלה מדרך הטבע, בהתפתחות המוסדות ועבודת השלוחים בעיר וכל זאת הודות לברכותיו של הרבי והעבודה המשותפת באהבה ואחדות אמיתית.

הרב ירחמיאל גורליק, מנהל בית חב"ד המרכזי, הקריא את מכתבו של הרבי מליובאוויטש שנשלח לשלוחים הראשונים לחולון לפני כ"ח שנים, לרגל שנת הקהל, ואשר המסר שלו אקטואלי לימינו אלה.

לאחר מכן ערך הרב גורליק קבלת פנים לשלוחים החדשים – הרב בעריש ביר ורעייתו לשכונות גרין והרב דובער בלינוב ורעייתו לשכונת רסקו ב'.

יו"ר המוסדות, הרב דוד גורארי' אמר: "ההצלחה של חב"ד חולון מורכבת מעבודת קודש, ביגיעה ובהשקעה עצומה של 21 שלוחים מוכשרים, 34 מחנכים ומחנכות מסורים, 32 מלמדים, גננות וסייעות מובחרות, יחד עם מנהלים משקיענים ואיכפתיים. "כל אלה יחד מרכיבים את הפאזל של ההצלחה שאנו רואים לנגד עיננו".

במהלך הערב ביקשה גב' נסמינאן, תושבת השכונה, את רשות הדיבור ושיתפה את הציבור במהפך שהתחולל בחייה מאז שגרה בסמיכות לגן חב"ד ובעקבות התרשמותה החיובית רשמה את ילדיה להתחנך במקום: "מאז המשפחה כולה חזרה בתשובה והתחלנו לקיים חיים מלאים של תורה ומצוות, והכל בזכות הצוות המסור והגישה המיוחדת של חב"ד"

הרב הגאון יוסף צבי סגל, ראש כולל "צמח צדק" בירושלים, העלה על נס את השמחה הניכרת על פני המשתתפים, שחשים כי זו שמחה פרטית של כל אחד ואחת, וכל זאת הודות להשקעה יום יומית בחינוך הילדים ובפיתוח המוסדות.

צילום: איציק בליניצקיאורח הכבוד, הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברחובות וסגן מזכיר בית דין רבני חב"ד, נשא דברים נלהבים על המשימה והאחריות לתת לכל ילד וילדה את החינוך הטוב ביותר, באמצעות אכפתיות, סבר פנים יפות וחינוך לערכים אמיתיים.

הערב נחתם בהתוועדות מיוחדת של "שבת אחים גם יחד", שקיבלו החלטות מעשיות להמשך תנופת עבודת השליחות.