הפיקוח העירוני של עיריית חולון מגביר בעת האחרונה את אכיפתו נגד משליכי פסולת בנייה ברבים, וזאת לאחר שהבחינו באגף הפיקוח כי חלה עלייה במעשי השלכת הפסולת ברחבי העיר ובאיזור התעשייה. יודגש כי מדובר בעבירה שקנס כספי בגינה.

השלכת פסולת בניין ברחוב חזית חמש, צילום-עיריית חולון.

בעקבות כמה מקרים מסוג זה שאירעו באחרונה, נתפסו המשליכים בידי המפקחים העירוניים וטופלו כחוק. בחלק מהמקרים אותרו המשליכים לאחר בדיקה בשטח ובעקבות מציאת ממצאים, במקרים אחרים נתפסו המשליכים על ידי המפקחים בשעת מעשה, חלקם לאחר עריכת תצפית יזומה באזור המועד לפורענות מבחינת השלכות. במרבית המקרים הפסולת פונתה מהמקום על ידי המשליך באופן מיידי, לאחר מתן דוח, בחלק קטן מהמקרים ניתנה דרישה לפינוי, כולל מעקב של הפיקוח אחר הביצוע ומתן דוח.

השלכת פסולת בניין ברחוב המנור, צילום-עיריית חולון.

השלכת פסולת בניין ברחוב אמיר דרורי, צילום-עיריית חולון.