בפרסום של עיתון הארץ (יום ב') מתבהרת תמונה מטרידה מאוד. משרדים של המועצה לישראל יפה, מחוז גוש דן נמצאים במבנה שבבעלות עיריית חולון.   משרדים אלו הועברו לרשות המועצה לישראל יפה, לכאורה ללא הליכי הקצאה מסודרים וללא אישורים כנדרש בחוק.צילום: קובי קואנקס

עוד עלה מהבדיקת העיתון כי מזה שנים רבות שהמועצה אינה משלמת שכירות או ארנונה לעירייה תמורת השימוש במבנה. ועם זה לא מספיק מסתבר שהעירייה משתתפת בחלק מהוצאות משרדי המועצה לישראל יפה בחולון, כולל חשבונות החשמל.

עיריית חולון מסרה בתגובה לכתב הארץ : "מסיבות היסטוריות העירייה אכן לא גובה תשלום בגין השימוש במבנה על ידי המועצה לישראל יפה. בשנה האחרונה החלה העירייה בהליכים להסדרת הנושא מול המועצה. אין קשר בין העמדת המבנה לשימוש הסניף החולוני של המועצה לבין התחרויות השונות שעורכת המועצה ברמה הארצית, שכן מתנדבי המועצה מערים אחרות הם אלה שמסיירים בעיר ומנקדים את ממצאיהם על פי קריטריונים קבועים".