חולון הצטרפה הבוקר (ד') לשביתה בשלטון המקומי. עובדי העירייה הגיעו לעבודתם, אך לא התאפשרה קבלת קהל במוסדותיה השונים, ולא ניתנו שירותים לרבות אגף הרווחה, פיקוח ואיכות הסביבה. כמו כן, בתי הספר התיכונים וגני הילדים נשארו סגורים ומערך ההסעות הושבת.

סיבת ההשבתה- קיצוץ רוחבי של כ-5.75% מתקציבי השלטון המקומי שעליו החליטה הממשלה. אמנם הצדדים לא הגיעו להסכמות, אך משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי החליטו על סיום השביתה באופן מיידי.

סוכם כי עקב ההנחיה המשפטית שלא לבצע סיכומים תקציביים 24 שעות לפני ההצבעה על תקציב המדינה, יפגשו הצדדים ביום ראשון הקרוב במטרה לדון במחלוקות ולהגיע לפתרון לשביעות רצון כל הצדדים. במסגרת זו ייבחנו כלל האפשרויות כולל הצעתו של יו"ר מרכז השלטון המקומי לשינוי הפריסה התקציבית של מענקי האיזון.