מכון טכנולוגי חולון נוסד ב- 1969 והינו מוסד אקדמי המוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
במכון הטכנולוגי חולון לומדים כ-3,600 סטודנטים, לתואר ראשון או שני, המכון מתמקד בהוראת מדעים, הנדסה וטכנולוגיה, ניהול טכנולוגיה ועיצוב, ועוסק במחקר עיוני ויישומי, מתוך ראייה רחבה ורב-תחומית של הטכנולוגיה המתקדמת – מהיבטיה המדעיים המקצועיים, הכלכליים והתרבותיים. 
המכון מכשיר אנשי מדע, מהנדסים, מנהלים ומעצבים בעלי יכולות גבוהות, המשתלבים בתום לימודיהם בעמדות מפתח בתעשיות הידע, ומצעידים קדימה את התעשייה ואת הכלכלה.

כאמור, המרצים מקרב סגל ההוראה הזוטר (מורים מן החוץ) במכון הטכנולוגי חולון, מאיימים לפתוח בשביתה אם לא יגיעו להסכם עם ההנהלה עד סוף השנה.

ועד העובדים: "חזון ההנהלה להסכם קיבוצי הוא שמרבית המרצים ימשיכו להיות מפוטרים מדי סמסטר"

עוד לטענת ועד העובדים, המרצים מהסגל הזוטר מועסקים ללא ביטחון תעסוקתי, ללא צבירת ותק וללא רצף תעסוקתי (הם מפוטרים מדי סמסטר) – בקשת הוועד במו"מ עם ההנהלה, היא העברת המרצים למעמד של "סגל עמית".

מעמד זה מיושם בהסכמים קיבוציים במכללות המתוקצבות - והוא מבטיח למרצים הכרה בוותק, חישוב שכר בהתאם לסולמות השכר של הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה, וכולל 12 משכורות בשנה.

לדברי הוועד, ההנהלה לא מוכנה לקבל את הדרישה במלואה וכי היא מוכנה להעסקת מיעוט מסגל ההוראה כ"סגל עמית" - בעוד שמרבית המרצים עדיין יפוטרו מדי סמסטר.