מוסיפים יומיים של צהרונים בחופשת סוכות ושבועות. לאור פניית הנהגת ההורים העירונית, הוחלט בעירייה וברשת קהילה ופנאי להוסיף יומיים לצהרונים בבתי הספר באיסרו חג סוכות ובשבועות, זאת בתשלום סמלי של 20 שקל לחודש.

צילום המחשה: shutterstock

גם בגני הילדים יתווסף יום נוסף בסוכות בתמורה ל 10 שקלים לחודש. ובסך הכל ייהנו ילדי חולון מ-12 ימי צהרונים במהלך החופשות.

במקביל, יופחת התשלום בגין הארכת שעת הצהרון מ-16:30 ל-17:00 (למעוניינים) מ-45 שקל ל-30 שקל. מתווה זה יועבר לאישור סופי של מועצת ההורים העירונית.

להלן פירוט המתווה כפי שנמסר מיו"ר הנהגת ההורים העירונית - רועי דביר:

בתי ספר:
ימים ארוכים-
יתווספו אסרו חג סוכות ושבועות בתוספת 20₪ לחודש ובעלות שנתית של 200₪.
תישאר האופציה להארכת יום עד השעה 17:00 בתוספת 30₪ במקום 45₪ .
הצהרון כולל:
סה״כ 12 ימים ארוכים בין השעות 07:40-16:30( היחידים בארץ) .
אבטחה
2 חוגים חיצונים
תכנית העשרה משחקים ברשת.
גודל הקבוצות פחות מ-25 ילדים.

גני ילדים:
יום פעילות נוסף אסרו חג סוכות בתוספת תשלום 10₪ לחודש .
לאור בקשתי הרשת תיכנס לאחר החגים למשא ומתן עם הסתדרות לבחון אפשרות להוסיף יום חג נוסף .

הנחות :
עד לפני שלוש שנים היו הנחות אוטומטיות לילד שני בטרם כניסת התמ״ת לגני הילדים ותכנית ניצנים לבתי הספר.
שתי התוכניות מקנות הנחות וסבסוד .
הורי כיתות ג׳ (שלא מסובסדים בניצנים)והורי גנים שביקשו הנחת תמ״ת ולא קיבלו זכאים להגיש לועדת הנחות ברשת.
אשמח לעזור לכוון הורים בהערכות לוועדה או בתוצאות כאלו ואחרות .

לאחר החגים אני מתכוון להקים ועדה יעודית לנושא הצהרונים ע״מ שנוכל להערך היטב לשנה הבאה.