הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים על שביעות רצון תושבי הערים מהרשות המקומית שלהם. על פי נתוני הלמ"ס, לחולון יש סיבה לגאווה, כאשר התושבים יחסית מאוד מרוצים משירותי הרשות המקומית. 

תושבי העיר מעריכים באופן חיובי את תפקוד הרשות המקומית 

76% מבני ה-20 ומעלה תושבי חולון, מעריכים באופן חיובי את את תפקוד הרשות המקומית. מדובר בנתון הכי גבוה בארץ מבין הערים הגדולות והבינוניות.


73% מבני 20 ומעלה, תושבי חולון, סבורים כי הרשות המקומית בישוב מגוריהם מספקת שירותים באופן שוויוני, ללא הבדל מין, גיל ומגזר לכל קבוצות האוכלוסייה. הממוצע של הערים הגדולות והבינוניות עומד על 54%.


הסקר החברתי מספק מידע על תנאי החיים ועל רווחתה של האוכלוסייה בישראל בנושאים שונים ובשנת 2015 נבחנו העמדות כלפי שירותי ממשל, מעורבות אזרחית, אמון במוסדות גופים וארגונים שונים במדינה ותחושת אפליה.

ראש העיר, מוטי ששון, הגיב בסיפוק לנתונים: "במשך כל שנותי בתפקיד העמדתי את היחס והשירות של הגורמים העירוניים לתושבים בראש סדר העדיפויות. כעת, ולא בפעם הראשונה, מתברר כי חולון אכן מובילה בקרב הערים הגדולות מבחינת שביעות הרצון של תושביה מהשירותים שקיבלו מהעירייה.
אנו נמשיך לשפר את השירותים  העירוניים ללא הרף – למען התושבים ועבורם!".