במקום תתבצענה עבודות שיקום צנרת תת קרקעית, כבישים, תאורה ומדרכות.

במקום יחולו הוראות תנועה והסדרי תנועה זמניים.
נא צייתו לתמרור הזמני שיוצב במקום. 


מהעירייה מתנצלים מראש בפני התושבים על אי הנוחות!!