מבני מגורים

ארנונה כללית החלה על בתי מגורים לכל יחידת שטח (מ"ר)בש"ח לשנה

-

משרדים, שירותים ומסחר

 ארנונה כללית החלה על נכסים או חלק מהם המשמשים למסחר, חנויות, מסעדות, קיוסקים, משרדים, מחסן עצמאי, סוכני ביטוח, מרפאות, בתי ספר פרטיים, מועדוני ריקודים, בתי קפה, שטח המשמש לרחיצת רכב בין מקורה ובין שאינו מקורה ועסקים אחרים מכל סוג שהוא, בכל תחומי העיר למעט עסקים הנזכרים במפורש בהמשך צו מיסים זה, לכל יחידת שטח (מ"ר) לשנה בש"ח :

-

מעברים במרכזי קניות
שטחים המשמשים מעבר להולכי רגל (מעברים)במרכזי קניות יחוייבו ב – 15%משטחם האמיתי באופן יחסי לשטח של כל מחזיק עפ"י התעריפים המפורטים בסעיפים אליהם הם משתייכים.

ארנונה כללית – תחנות דלק בכל חלקי העיר
כל השטח עליו מצויה תחנת הדלק, לרבות כל השטח הבנוי, שטח הקרקע התפוסה, רציפי המשאבות,הסככות, מבני עזר המשרתים את התחנה וכיו"ב ב- 255.45 לכל מ"ר לשנה.

ארנונה כללית – גני ילדים פרטיים בכל חלקי העיר
א. מבנים המשמשים גני ילדים פרטיים ב- 148.56 ₪ לכל מ"ר לשנה.
ב. חצר המשמשת לגן ילדים תחויב ב –30.75 ₪ למ"ר לשנה.

ארנונה כללית – מבנים המשמשים לחברות ביטוח בכל חלקי העיר
מבנים המשמשים לחברות ביטוח לרבות מחסנים, ארכיונים וכיו"ב יחויבו לכל מ"ר 460.06 ש"ח
לשנה .
ארנונה כללית- ל"מרתף" על פי הגדרתו בסעיף 7.2 ג. להלן:

-

מחסן בן יותר מקומה אחת

נכס בן יותר מקומה אחת ללא גרם מדרגות, המשמש לאחסון והגישה לקומותיו הינה באמצעי עזר כלשהו, יחויב במלוא שטח רצפתו וכן במלוא שטח רצפת קומת האחסון בתעריף של 155.73 ₪ למ"ר. (לענין סעיף זה "קומה"- מרחק של 3 מ' בין רצפה אחת לשניה).

אדמה חקלאית
ארנונה כללית – אדמה חקלאית ופרדסים
קרקע המשמשת לחקלאות, למטע או לפרדס, לכל דונם או חלק ממנו 153.88 ₪לשנה.
קרקע המשמשת למשתלה 40.23ש"ח לכל מ"ר לשנה.
קרקע חקלאית שלא הוזכרה בסעיפים 1.5 ו – 2.5 – 0.65ש"ח למ"ר לשנה.
מבנה הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי גידולים חקלאיים באותו נכס בלבד 44.02 ₪ למ"ר לשנה .

הנחות לפי הכנסה ומס' נפשות

-

לתעריפים המלאים באתר הרשמי של העירייה - כנסו כאן