צילום: ShutterStock תופעה חדשה ומדאיגה בבית ספר 'אמירים' בחולון: תלמידים נועלים את עצמם בתאי שירותים ונחלצים בזחילה במרווח שבין הדלת לרצפה. בבית הספר החליטו לנקוט ביד קשה נגד התופעה והציבו תורנים שישגיחו בשירותים.

המקרים התרחשו בחודשים האחרונים באגף הירוק של בית הספר, שבו לומדים תלמידי כיתות א' עד ג'. המשחק החריג כבר קיבל את הכינוי 'ראדה' בפי ההורים שטוענים כי את ההשראה קיבלו התלמידים מכך שצפו באמצעי התקשורת בכתבות שפורסמו אודות רציחתה של תאיר ראדה ז"ל, שנמצאה כשסימני דקירות בגופה, בתא שירותים נעול בבית ספרה.

"זה מצב ממש מלחיץ", סיפרה אם לתלמידה בבית הספר. "שמעתי על זה מהורים אחרים ומיד זה הדליק לי נורה אדומה. למרות שאני לא יודעת אם זה התחיל לפני או אחרי פרסום גזר הדין במשפט הרצח של תאיר ז"ל, ההקשר היה מידי ומבעית. כיום הילדים חשופים מאוד לתקשורת והם כנראה מנסים לחקות את מה שהם שמעו".

בנוסף, התרחשו באותם שירותים כמה אירועים חריגים נוספים. כך למשל, בכמה מקרים עשו תלמידים את צרכיהם על רצפת חדר השירותים וחששו לחזור לכיתה, ובמקרה חמור אחר תלמיד שב לכיתתו חצי עירום לאחר שלכלכך בטעות את בגדיו בשירותים. המצב החמיר עד כדי כך שחלק מהתלמידים מסרבים להשתמש בחדר השירותים בטענה שהוא מלוכלך ומתוך חשש כי יתקעו בתא או ינעלו בו. על מנת לספק פתרון מהיר לבעיה, הוחלט בבית הספר לקיים פיילוט עם תורני קומה מכיתות ה' שישבו במסדרון מחוץ לחדר השירותים וישגיחו כי כל תלמיד שנכנס יוצא בתוך זמן סביר. במקרה שצצה בעיה יכלו התורנים לפנות לאיש צוות, כיוון שהם יושבים קרוב לחדר היועצת ולספרייה.לדברי גורמים בבית הספר, עד כה נרשמת הצלחה בפיילוט, לאחר שהתורנים הצליחו לסייע לילד שהקיא בשירותים, ואף תפסו ילדה זוחלת מתחת לאחד התאים ומיהרו לדווח על כך למורה, וזו הסבירה לה את הסכנות שבמעשה.

לאור ההצלחה החליט בית הספר לרתום לתורנות גם את תלמידי כיתות ד'. כל תלמיד יתבקש להתנדב לתורנות למשך שעתיים פעם בשנה. ההחלטה התקבלה בשיתוף ועד ההורים בבית הספר ופורסמה באמצעות חוזר להורים, וגרפה מגוון תגובות: חלק מההורים מחו על כך שילדיהם ייאלצו להפסיד שעות לימוד וביקשו למצוא לנושא פתרון אחר. עם זאת, מרבית ההורים דווקא הביעו תמיכה בצוות בית הספר ובהחלטה. "אני לא מבין הורים שמתלוננים. יש בעיה וחייבים לפתור אותה ומהר, לא ייתכן שחדר שירותים יהיה מקום מפחיד ומלוכלך, אני לא רוצה להזכיר להורים איך זה נגמר במקום אחר", אמר אב לתלמידה בבית הספר. "אני חושב שמגיע לבית הספר צל"ש על ההתמודדות עם המצב. זה פתרון חינוכי, הילדים שיהיו תורנים ילמדו קצת על נתינה וקהילתיות, והרווח הוא רק שלהם".

המנהלת אורלי בהט מסרה: "מאז ומתמיד היו "תורני קומה" בבית הספר, למעט הפסקה של שנה אחת. יחד עם כל חברי ועד ההורים התקבלה החלטה לחדש תורנות זו וחוזר אף יצא על כך לכל ההורים. במסגרת התורנות, כל תלמיד בכיתה ה' או ד' מקדיש שעתיים מזמנו פעם בשנה לטובת הקהילה, שבה הוא נמצא מחצית מיומו. התלמיד התורן מקבל לידיו את כל חומר הלימוד לשעתיים אלה, כך שאינו "יושב בטל" בזמן התורנות. כל ההורים קיבלו בהתלהבות רבה את הרעיון ותלמידי הכיתה שהתחילה בתורנות דיווחו על חוויית "תפקיד לכל תלמיד". יש החלטות שהנהלת בית הספר מקבלת יחד עם ועד ההורים לטובת כל תלמידי בית הספר ולרווחתם אך נראה שלא ניתן לרצות 100 אחוז מההורים".