דיירי בניין מגורים ברחוב פרץ ברנשטיין בחולון הופתעו לגלות שחלק מחניית הבניין קרסה לתוך האדמה, כולל רכב שחנה במקום. לטענת הדיירים, עבודות תמ"א 38 שנעשות בבניין הסמוך הן שגרמו לקריסת החנייה.

"יום אחד החנייה של הבניין שלנו פשוט קרסה", סיפר הדייר צח פלדמן. "הגדר שמפרידה בין הבניינים קרסה ויחד איתה השורה הראשונה של קו החניות. בזמן שהאדמה קרסה חנה שם רכב של חברת גיזום השייכת לאב ובנו. הבן ישב ברכב שנפל והאבא היה למעלה, על כף של מנוף הגיזום. אפשר לומר שהם ממש ניצלו בנס".

לטענת פלדמן ושכניו, הקבלן שמבצע את העבודות התחייב לתקן את הנזק, אך מאז עבר חודש וכלום לא קרה. "הוא מתעלם מאיתנו כי יותר חשוב לו לסיים את העבודות ולקבל את הכסף שלו. בינתיים אנחנו נאלצים לחפש חניות בכל מיני חורים", הוסיף פלדמן. "ביקשנו מהעירייה להתערב אבל לצערנו גם כשהוציאו צו - ביטלו אותו".מהקבלן נמסר: "במהלך העבודות באזור העורפי של הבניין נתגלה כי הגדר המשותפת במצב רעוע וללא יסודות. לאור פערי הגובה המשמעותיים בין הבניין והמבנה השכן הגדר קרסה. לאחר התייעצות עם צוות תכנון, העירייה וקונסטרוקטור הוחלט לבצע עבודות ביסוס ובטון ומעליהן לבנות את הגדר והחניות שנפגעו. הוצגה לעירייה תוכנית ולאחר אישורה התחלנו בביצוע העבודות. מכיוון שהפתרון שנבחר הוא פתרון יסודי אשר עתיד לשרת את הבניין השכן בו נפגעה החנייה וגם את הבניין בו מבוצע הפרויקט לשנים ארוכות, ומכוון שכל העבודות מבצועות בשטח קטן בו גרים אנשים, הן לוקחות זמן. ככל שנגרמה אי נוחות לשכנים מסביב החברה מצרה על כך ופועלת להשבת המצב לקדמותו במהרה".

מהעירייה נמסר: "בבדיקת העירייה נמצא כי הקבלן ביצע חפירה ללא ביצוע כלונסאות דיפון. העבודות באתר הופסקו מיידית והקבלן נדרש להגיש תכנון קונסטרוקטיבי ולפעול להשבת מצב החנייה לקדמותו. כדי למנוע סכנה לבניין הסמוך, גודרה החנייה זמנית למניעת גישה לאיזור הסכנה. הקבלן הציג תכנון לביצוע כלונסאות כאמור והתחייב בכתב מול העירייה לבצע את העבודות, תוך מתן לוחות זמנים שהיו מקובלים על העירייה. בעקבות כך, בוטל צו הפסקת העבודה כדי לאפשר לקבלן להשלים את העבודות שהיו בעיצומן והיו עשויות להוות סכנה לדיירים במבנה. לפני מספר ימים הודיע הקבלן לעירייה כי ביצע את רוב הכלונסאות בגבול שבין הבניינים והוא פועל להשלמתן ומיד לאחר מכן ישיב את המצב לקדמותו. יודגש, שכל עוד לא תושלם עבודת קידוחי הכלונסאות וביצוע מילוי אדמה לא ניתן יהיה להשיב את מצב החנייה לקדמותו. יש לזכור שהבניין מהווה אתר בנייה, והשארתו במצב זה עלול להוות סכנה בטיחותית ולכן יש חשיבות עליונה להמשך ביצוע העבודות ולסיומן".