צילום: shutterstock תושבת חולון הגישה תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה בתל אביב נגד החברה שעבדה בה. לטענתה הזעיק מנכ"ל החברה שוטר לפנותה ממשרדה, לאחר שסירבה לעשות כן, מכיוון שלא קיבלה מכתב פיטורים כנדרש.

לדברי התובעת, היא עבדה בחברה כמעט שלוש שנים וחצי, עד שיום אחד הוזמנה למשרדו של המנכ"ל לצורך שימוע. בתום השימוע, שבו כל צד שטח את טענותיו, נאמר לה כי בהמשך היא תקבל תשובה בנוגע להמשך העסקתה בחברה.

כמה ימים לאחר מכן, בהיותה במשרדה, ניגש אליה המנכ"ל והודיע לה לתדהמתה כי "בקשתה להתפטר התקבלה ועליה לחתום על מכתב הפיטורים". הוא דרש ממנה בתוקף לארוז את חפציה ולעזוב את המשרד לאלתר.

האישה סירבה לעשות כן, מכיוון שלטענתה היא מעולם לא התפטרה ולא ביקשה להתפטר. היא השיבה למנכ"ל כי אם החברה מתעקשת לפטר אותה, עליה לתת לה מכתב פיטורים כמתחייב בחוק, ולא - היא אינה עוזבת את המשרד.למחרת היום שוב הגיע המנכ"ל למשרדה, ללא מכתב פיטורים כמו שהיא דרשה, ותבע ממנה לארוז ולעזוב מיד, ואם לא תעשה זאת "יזמין שוטר". האישה סירבה לעזוב לפני שתקבל מכתב פיטורים, והמנכ"ל אכן הזמין שוטר, ולעיני כל הוא הורה לה לעזוב את המשרד.

האישה נענתה לדרישתו של השוטר ועזבה "מושפלת ומבוזה עד עמקי נשמתה", לפי כתב התביעה. לאחר כמה ימים היא הופתעה לגלות בתיבת הדואר שלה מכתב מהחברה, שלפיו "התפטרותה מתקבלת".

בתביעה שהגישה נגד החברה טוענת האישה כי בפועל היא "לא התפטרה אלא סולקה בבושת פנים. החברה נהגה כלפיה בעזות מצח והכל כדי שלא לשלם לה פיצויים, תוך המצאת הודעת פיטורים שמעולם לא ניתנה".

בתביעה נטען שכל ההליך שעברה האישה לווה בהשפלה ובביזוי וגרם לה קשיים אישיים ונפשיים שגרמו לדיכאון ולטיפול במוסד פסיכיאטרי. התובעת מבקשת מבית הדין לחייב את החברה לשלם לה פיצויים בסך 90 אלף שקל בגין עוגמת נפש, הפגיעה בכבודה, פיצויי פיטורים ושלילת דמי אבטלה. טרם הוגש כתב הגנה.