חולון | צילום: קובי קואנקס

    
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון אישרה ובפה אחד 'תוכנית כוללת להתחדשות עירונית וחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה'. הוועדה אף המליצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית.

התוכנית אינה עוסקת רק בתוספת הזכויות למבני מגורים אלא קובעת הנחיות והוראות להגדלת השטחים הציבוריים כמענה לתוספת יחידות הדיור הצפויות.

שני נושאים עיקריים עומדים במרכזה של התוכנית: הראשון הגדרת מוקדים עירוניים - מתחמים לקידום תוכניות מפורטות לפינוי־בינוי, אשר יאושרו בסמכות הוועדה המקומית בתנאים הבאים: קביעת מספר הקומות המקסימלי; קביעת השימושים בכל מתחם; קביעת מנגנון להקצאת שטחים בנויים לצורכי ציבור; קביעת הנחיות להקצאת שטחים פתוחים לציבור.

הנושא השני הוא קביעת הנחיות ליישום תמ"א 38 במסלול של היתר 'לחיזוק ותוספות' או 'להריסה ובנייה' כל זאת על ידי מתן העדפה ברורה להריסה ובנייה על פני חיזוק ותוספות; התאמת ההוראות לתנאים המיוחדים של העיר;

שטח התוכנית מחולק למתחמי תכנון על פי אופיו העירוני של כל איזור (מתחמי רחובות העיר, מתחמי רחובות ראשיים א' ו ב', מתחמי התחדשות מועדפת, מתחמי שימור, מתחמים לשמירה על תבנית הבנייה, מתחמים לפינוי־בינוי חובה). בכל מתחם מגדירה התוכנית הוראות שונות.

מימושה של תוכנית זו תלוי בהתארגנות וולונטרית של התושבים ואולם מרגע שהופכת המדיניות העירונית לתוכנית מסודרת, היא מייצרת שקיפות וודאות ומקלה על התארגנות זו ועל היוזמות הפרטיות. מימושה של התוכנית יהיה בהדרגה לאורך תקופה.

התוכנית קודמה באגף אדריכלות ותכנון עיר בשיתוף עם אגף הרישוי שבמינהל ההנדסה בעיריית חולון וכללה צוות היגוי רב־תחומי בראשות מהנדסת העיר, אדר' מימי פלג, ובאמצעות משרד האדריכלים רונאל־לוי.