צילום: shutterstock תושב חולון שמרצה מאסר ממושך, פנה לבית המשפט העליון בבקשה שיורה לשירות בתי הסוהר לאפשר לו להתקין מזגן בתאו. לטענת האסיר, בתא שורר חום כבד ועל כן הוא מוכן לממן מכספו את התקנת המזגן.

האישה: פוחדת מהשוק האפור לא מבתי המשפט
כבר הורדתם את האפליקציה של mynet?

האסיר שפוט לשנות מאסר ארוכות על שלל מעשי פשע קשים שביצע. במשך רוב שעות היום הוא כלוא בתאו, וכל כן הוא טוען שללא מזגן נעשית השהות בתא בלתי נסבלת עבורו.

האסיר טען כי שלטונות בית הכלא אישרו לו לרכוש מצנן נייד בלבד, וזאת בשל שיקולים הקשורים ברשת החשמל, שעל פי שירות בתי הסוהר אינם יכולים לשאת עומס של מזגן. האסיר, שהמצנן אינו מספק אותו, הגיש לבית המשפט המחוזי ערעור על קביעת שלטונות הכלא. שופטי בית המשפט המחוזי קבעו כי בתאו של האסיר ייערך ביקור, כדי לבחון האם התנאים בהם הוא חי אכן מצריכים התקנת מזגן.באחד הימים שהאסיר שהה מחוץ לתאו והיה בטיול בחצר הכלא, הגיעו השופטים לסייר במקום ומצאו כי "האוויר בתאו של האסיר היה נעים, וזאת למרות החום הרב שהפיצה הפלטה החשמלית שהאסיר השאיר דולקת בתא שעות רבות, מה גם שלא היו אלה ימי שישי ושבת", כתבו השופטים את התרשמותם. כשחזר לתאו ונשאל מדוע הפלטה דולקת, ענה כי הוא מדליקה דרך קבע ואינו מכבה אותה בגלל שהוא שומר שבת. בסיומו של יום החליט בית המשפט המחוזי לדחות את בקשת האסיר.

האסיר ערער לעליון, ולאחרונה נדחתה בקשתו גם שם. השופט סלים ג'ובראן קבע כי החלטת שלטונות הכלא מקצועית ונכונה, ומתח ביקורת על מעשהו של האסיר "שהפעיל את הפלטה החשמלית שלא לצורך".