צילום: shutterstock בית המשפט העליון קבע כי המשטרה תוכל להשתמש לצורך חקירתה במסמכים שמצאה במשרדו של אדם, שהפיל ברשתו בני זוג חשוכי ילדים מחולון ומראשון לציון, והבטיח להם ילד בהליך פונדקאות.

כבר הורדתם את האפליקציה של mynet?

הזוגות ששכרו את שירותיו של האיש, שילמו לו סכומי כסף גבוהים, זאת בתמורה להבטחתו לקדם את הליכי הפונדקאות שלהם. עד מהרה הם גילו לדאבונם כי חוץ מלקחת את כספם, '"המומחה לפונדקאות" לא עשה דבר. הם מיהרו להתלונן נגדו במשטרה, ואז התברר להם שהם אינם היחידים שנפלו קורבן להבטחות הסרק שלו, וכי זוגות נוספים הולכו שולל על ידו.

כאשר אוששו החשדות נגד האיש, הוא נעצר על ידי המשטרה בחשד לביצוע מעשי מרמה בהליכי פונדקאות. ככל שהחקירה הלכה והעמיקה, גבר החשד של החוקרים כי האיש ביצע מעשי מרמה רבים בתחום הפונדקאות, והוליך שולל לא מעט זוגות אומללים שציפו לילד.

מיד עם מעצרו ערכה המשטרה חיפוש במשרדו בתל אביב, ותפסה בין היתר את פרטי ההתקשרות שלו עם הלקוחות, שהכילו הסכמים מפורטים שבהם פורטו שמות וסכומי כסף. המשטרה רצתה לעשות שימוש במסמכים לצורך החקירה, אך החשוד ערער לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בטענה כי הדבר "יהווה פגיעה בפרטיותם של לקוחותיו ושלו".בית המשפט המחוזי קיבל את טענתו, אסר על המשטרה לעיין בחומר שנתפס והורה להחזירו לידי הנאשם. המשטרה לא השלימה עם ההחלטה, והגישה ערעור לבית המשפט העליון.

השופט צבי הנדל שדן בערעור המשטרה, הפך את החלטת המחוזי על פיה, וקבע כי המשטרה יכולה לתפוס את המסמכים ולעיין בהם. לדבריו, במקרה זה "צורכי החקירה גוברים על הזכות לפרטיות, למרות הפגיעה בפרטיות, אין במקרה זה כל חיסיון מכוח חוק הגנת הפרטיות ואין חיסיון רפואי. החשוד אינו רופא וחיסיון מאין זה המתבקש - חל רק על צוות רפואי מקצועי".

לגבי הטיפול במסמכים שנתפסו, קבע השופט כי שמות הלקוחות יושחרו, או שבית המשפט הוא שיקבע איזה שמות יחשפו ואיזה לא, מה גם שדברים מעין אלה אמורים להתבצע על ידי גורמי החקירה. "כדי למנוע עומס מיותר על בית המשפט", קבע השופט הנדל, "ימונה קצין משטרה בודד שיעבור על החומר ויסנן מתוכו את הרלוונטי להמשך החקירה".