הצוות הרפואי והמאושפזים הלא יהודים בבית חולים 'וולפסון' בחולון, הופתעו בשבוע האחרון לקבל עלונים בשפה הערבית, ועליהם תמונתו של הרבי מלובביץ'. המעשה הוא פרי יוזמתו של איש חב"ד תושב בת ים, הרב מאיר אבוטבול, שניצל, לדבריו, את הזמן שבו שהה לצד אמו המאושפזת, כדי להכיר לנוכחים שאינם יהודים את שבע מצוות בני נוח בערבית וברוסית.

מרפאים ילדים מעזה: הם לא אויב של אף אחד
כבר הורדתם את האפליקציה של mynet?

'שבע מצוות בני נוח' הן המצוות האוניברסליות שבהן מחויבים הגויים, לפי תפיסת אנשי חב"ד: איסור על אמונה ביותר מאל אחד, איסור לקלל את האלוהים, איסור על גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל ואכילת איבר מן החי, ומצווה להקים מערכת משפט.

"המטרה שלי היא לקרב לבבות לקראת ראש השנה, להביא לכך שכל הגויים יקיימו את שבע המצוות", אומר אבוטבול, "זו הייתה המטרה של הרבי מלובביץ', ולכן העלונים קיימים ב־70 שפות. חילקתי בערבית ורוסית כי אלה השפות השכיחות כאן. מעבר לכך אני גם תוקע בשופר בכל המחלקות ומתקבל באהבה".לדבריו, מטרתו בחלוקת העלונים אינה לשכנע להצטרף ליהדות. "יש ביהדות איסור מוחלט על הכנסת גויים", הוא מסביר, "לגוי שרוצה להתגייר אומרים, למה לך לעשות את זה? לך יש רק שבע מצוות למלא, וליהודים יש יותר מ־600".

הרב מוסיף ומספר, כי הוא מקבל תגובות מגוונות, אך לא נתקל בתגובות שליליות או עוינות. "הרבה שואלים אותי מה זה, ואז אומרים לי שזה מופיע גם 'אצלנו בקוראן'", הוא אומר, "הם בכל זאת קצת בהלם, רב יהודי ניגש אליהם ומחלק להם דפים בערבית, אז לפעמים יש קצת חשדנות. אני מסביר שזו ברכה, והם שמחים לקבל את הברכה ואפילו קוראים ואומרים לי כל הכבוד. הקהל הרוסי קצת יותר חשדן, כי לנוצרים הרבה יותר קשה להסביר שהם מאמינים ביותר מאל אחד, בשילוש הקדוש. כולם מבינים שזה נעשה מאהבה ורצון טוב. מי שלא רוצה פשוט לא לוקח, וזה בסדר".

מ'וולפסון' נמסר: "חל איסור לחלק עלונים מכל סוג שהוא בשטח המרכז ובמיוחד עלונים בעלי אופי שיווקי או שכנועי. עם זאת, המרכז הרפואי הינו מקום ציבורי רחב ידיים, ולצערנו לא בכל מצב ניתן למנוע זאת מבעוד מועד. במידה ואחד מאנשי הצוות מבחין בפעילות מסוג זה ומתריע על כך בפני מחלקת הביטחון, אותו גורם מסולק מיד מתוך שטח המרכז".