עורך דין שהורשע על ידי לשכת עורכי הדין בשליחת יד בכספי לקוחה מאיזור חולון, בסך 5,000 שקל, נדון לשישה חודשי השעיה מחברותו בלשכה.

הטלפון יגלה איפה הייתה הבת שירשה הכל
כבר הורדתם את האפליקציה של mynet?

ההשעיה הגיעה בעקבות תלונה של לקוחה שפנתה לעורך הדין וביקשה שיפעל להוצאת אשרת שהייה לעובדת זרה עבור אמה הקשישה, הנזקקת לעזרתה של מטפלת צמודה. האישה נפגשה עמו במשרדו ושילמה לו לפי דרישתו 5,000 שקל במזומן, לטענתה מבלי שייחתם ביניהם הסכם שכר טרחה ומבלי שעורך הדין ימסור לה חשבונית כמתחייב בחוק.

למרבה הצער, עוד לפני שהחל הליך הוצאת האשרה נפטרה הקשישה והצורך בעובדת התייתר. האישה פנתה לעורך הדין וביקשה את כספה חזרה, בטענה שאין עוד צורך בעבודתו. עורך הדין סירב להשיב לה את הכסף בטענה שמדובר בשכר טרחה, ולא הועילו טענותיה כי לא נעשתה כל עבודה על ידו.משעמד בסירובו, הגישה האישה תלונה נגדו בלשכת עורכי הדין. בתום חקירת המקרה הוחלט להעמיד אותו בפני בית הדין המשמעתי של הלשכה, אשר הרשיע אותו בשליחת יד בכספי הלקוחה ובגניבת 5,000 שקל ממנה. בית הדין גם מתח עליו ביקורת חריפה עקב היעדרו של הסכם שכר טרחה ועל אי הוצאת החשבונית, ודחה את הסבריו כי לא הוציא חשבונית מאחר שהפנקסים היו בידי הפרקליטות המנהלת חקירה כנגד שותפו לשעבר.

בעת קביעת גזר הדין עמדה לזכותו של עורך הדין חברותו בת 36 השנה בלשכה, ותלונה אחת בלבד שהוגשה נגדו במשך השנים, אולם בית הדין קבע כי במעשיו פגע הנאשם בנאמנות שבין לקוח לעורך דין ומעל באמון הלקוחה ובכספה שהופקד אצלו, וכך למעשה נפגע אמון הציבור בעורכי הדין בכללותם. "שליחת יד בכספו של לקוח הינה עבירה הפוגעת באושיות יחסי הנאמנות והאמון, בהם חייב כל עורך דין", קבע בית הדין, וגזר עליו שישה חודשי השעיה מחברותו בלשכה.