חרדים למוסדות חינוך: הורים ל־904 ילדים חרדים מחולון, שנוסעים מדי בוקר ללימודים בבת ים, טוענים שבעיר מגוריהם קיים מחסור במוסדות חינוך חרדיים, ושהם נאלצים לשלם אגרות לימודי חוץ בנות 760 שקל ואת עלויות הנסיעות של כל ילד.

עמותת "יד לחינוך" דורשת מהעירייה להתקזז עם עיריית בת ים על אגרות החינוך שמשלמים תלמידי בת ים, שעושים את הדרך ההפוכה ובאים ללמוד בחולון. כך ניתן יהיה לסייע בעלויות ההסעות, או לחלופין לספק לתלמידי החינוך החרדי מקומות לימוד בעיר.

העמותה מתכננת לתבוע את עיריות חולון ובת ים ולדרוש מהן להחזיר לתושבים תשלומים שנגבו, לטענתה, שלא בצדק ובניגוד להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. עוד טוענת העמותה כי על פי חוזר המנכ"ל, חובה על הרשות המקומית לשלם את אגרת לימודי החוץ של התלמידים המתגוררים בתחום שיפוטה ולומדים מחוצה לה.

"אפליה רבת שנים"
בטיוטת כתב התביעה נכתב כי האוכלוסייה החרדית בעיר סובלת מאפליה רבת שנים, שבאה לידי ביטוי במחסור במבנים הולמים ובהיעדר תנאים מינימליים לקיום סביר של סביבת לימוד, למרות שהעמותה ביקשה להשתמש במבנים פנויים בעיר.

יו"ר העמותה, אלון חאמי, סיפר כי הורים רבים נקלעו למצוקה כלכלית בעקבות אגרות לימודי החוץ ותשלומי הנסיעות. מכיוון שמדובר באוכלוסייה מרובת ילדים, התשלומים מגיעים לאלפי שקלים למשפחה. "מתלונות הציבור עולה שעיריית בת ים שולחת זה שנים מספר דרישות לתשלום אגרות לימודי חוץ לתושבי חולון, וכשההורים לא יכולים לשלם, היא מטילה על חשבונותיהם עיקולים", אומר חאמי.

מדוע התלמידים האלה אינם לומדים במוסדות חינוך בחולון?
"כל משפחה שולחת את הילדים שלה למוסד שתואם את ערכיה ואת הזרם החרדי שהיא משתייכת אליו. באחרונה פנינו לעיריית חולון בבקשה לאפשר לנו לפתוח מסגרת חדשה לתושבים, כדי שלא יצטרכו לנסוע לערים השכנות, אך העירייה דחתה את הבקשה".

העירייה משתתפת בעלות אגרות לימודי החוץ?
"העירייה משלמת את אגרות החוץ בעבור הבנות בלבד, למרות שעל פי חוזר המנכ"ל, עד 2010 היו הרשויות חייבות להתקזז בינן לבין עצמן על התשלומים האלה. הרשויות לא עושות את זה, ומשלשלות לכיסיהן מיליון שקל בשנה".

חבר מועצת עיריית חולון וסגן ראש העירייה חיים זברלו הביע תמיכה במאבק. "יש לממן את אגרות החינוך בעבור הציבור החרדי, מכיוון שהוא נמצא במצב שאין לו בו ברירה אחרת מלבד לשלוח את ילדיו ללימודים מחוץ לעיר", אמר. "העירייה מקשה על התלמידים מאוד, ואני משתדל לקדם את הנושא בעירייה.

"מדובר במצב מורכב. למרות שהעירייה הקצתה את בית ספר 'בית דוד', הוא התמלא עד אפס מקום, ולציבור החרדי חסרים מקומות. העירייה גם שילמה חובות עבר של הורים שלא שילמו את אגרות לימודי החוץ, אבל חסרים מוסדות חינוך וצריך למצוא לזה פתרון".

עיריית חולון מסרה: "כעיקרון, בעיר חולון יש מענה חינוכי הולם לחלק גדול מתלמידי החינוך היסודי, וכשיש מענה הולם העירייה אינה משלמת אגרות חוץ לתלמידים.

"במקרים בהם אין מענה - העירייה מספקת אישור וכן מממנת את האגרות. לעמותת 'יד לחינוך' יש מענה חינוכי הולם בחולון בבתי הספר 'מפי עוללים' ו'בית יוסף' ולפיכך העירייה דוחה את בקשות האישורים".