אין "לא ידעתי, לא קיבלתי": לאחרונה דחה בית המשפט לעניינים מקומיים בחולון את בקשתו של תושב העיר לביטול הודעות הקנס ולהסרת עיקולים. עו"ד אילן בומבך, שייצג אותו, טען בבקשה, כי יש לבטל את הדוחות וההליכים מחמת התיישנותם. לטענתו, עיריית חולון מייחסת לו חוב של למעלה מ-75,000 שקל לשנים 2008-1999 ולדבריו, הוא מעולם לא קיבל את הודעות הקנס ולכן יש לבטלן.

* בואו להצטרף לעמוד הפייסבוק שלנו

התובעת העירונית, עו"ד ליאת לרנר, טענה בשם עיריית חולון, כי לחובת המבקש 223 דוחות חנייה לתקופה הנ"ל, וכי היא שלחה לכתובתו הרשומה של המבקש את הודעות הקנס לגבי כל דוח ודוח.

בהחלטתו, ציין השופט עזריה אלקלעי, כי העירייה צרפה לתגובתה פלטי מחשב המלמדים, כי היא אכן שלחה את הודעות הקנס בדואר רשום למבקש. בנוסף, צרפה העירייה אישור על מסירת דברי הדואר לצורך משלוחם כשלושה חודשים לאחר ביצוע כל עבירה ותדפיס בדבר תוצאת משלוח כל אחד מדברי הדואר. לפיכך, קבע השופט, הדוחות לא התיישנו נוכח קיומה של "חזקת מסירה" בהתאם לחוק.

עוד, כתב השופט בהחלטתו, כי "אכן בפועל לא קיבל המבקש את הדוחות, אולם אין לו אלא להלין על עצמו בלבד, שכן מרבית הדוחות חזרו בציון "לא נדרש" ומיעוטם בציון "סירב לקבל", כך שאם המבקש העדיף שלא לדרוש את הודעות הקנס מהדואר ולסרב לקבל את חלקן, קמה ביחס אליו "חזקת המסירה" הקבועה בתקנות סדר הדין הפלילי".

השופט אלקלעי דחה את הבקשה ואישר לעירייה להמשיך בהליכי הגבייה נגד המבקש. בנוסף, הטיל על המבקש הוצאות משפט בסך של 7,500 שקל.