מים על חשבון אחרים: "אני מתקלח בקאנטרי"; "אנחנו מתקלחים במקווה, הכניסה לשם זולה ויש מים חמים"; "אני מתקלח ביחד עם אשתי". אלה רק חלק מהתירוצים שעובדי תאגיד המים "מי שקמה" נתקלו בהם, כאשר דרשו מאנשים שהתחברו לרשת המים באופן פיראטי הסברים על חשבון המים הנמוך שלהם.
"באחרונה נתקלנו באנשים שהפכו את כיוון שעון המים, כך שימדוד את הצריכה לאחור. אלא שאותם אנשים שכחו שבסופו של דבר המונה מתאפס, ומד המים עמד על 99,999 מ"ק".

בימים אלה הכריז התאגיד מלחמה על המתחברים לצנרת באופן פיראטי. התופעה התרחבה מאוד בשנים האחרונות, בעיקר בשל העלייה במחירי המים. רבים משכניהם של גנבי המים לא תמיד מודעים לגניבה. 100 חיבורים פיראטיים מתגלים מדי שנה. "אנשים מתפרעים עם אמבטיות כל שעתיים כי הם יודעים שהשכנים יממנו את זה", אומרים בתאגיד.

בשלוש השנים מאז הקמת התאגיד העירוני בחולון, שמטפל גם באזור ובקרוב גם בבית דגן, הושקעו בהחלפת קווי מים וביוב 50 מיליון שקל. ההכנסות הצפויות לתאגיד המים ב-2011 הן 114 מיליון שקל.

בחולון ובאזור 75 אלף מוני מים. "החלפנו הרבה מדי מים שהיו מקולקלים, ואנשים קיבלו בגללם חשבונות גבוהים יותר", אומר יו"ר הדירקטוריון, רו"ח זהר נוימרק. "כיום יש מונים רגישים ומשוכללים, שמודדים אפילו דליפות קטנות באסלה. כעת יש גם שני חשבונות נפרדים, אז שמים לב יותר למחירים.

"חייבים להשקיע ולהחליף את תשתיות המים. רשות המים, שהיא המנחה והקובעת מבחינה מקצועית, דורשת תוצאות. כיום העירייה גובה עדיין את חשבונות המים, אבל בסוף השנה נעבור לגבייה עצמית באמצעות קבלן משנה".

התאגיד מתעתד להשלים השנה את החלפת כל קווי האסבסט, בעיקר בקרית שרת. באיזור ח-500, במקווה ישראל או בגבול בת ים צפויה להיבנות בריכת איגום בת 15 אלף מ"ק לאגירת מים לשעת חירום. כמו כן רכש התאגיד מכלי מים בני ארבעה ליטרים, שיחולקו לתושבים בשעת חירום.

התאגיד מתכנן לקים חברת בת בשיתוף עם חברת התקשורת "אלקו", ולפתח מערכת לבקרת הצריכה בבניינים. המערכת צפויה לקרוא מרחוק את המדים הראשיים בבתים.