תקעו מקלות בגלגלים בטעות: התפתחות חשובה בסיפורה של חנה חרדון מחולון, שסיפורה הובא ב-mynet בשבועות האחרונים. כעת מודה המוסד לביטוח לאומי: "טעינו".

חרדון (42), המרותקת לכסא גלגלים מזה שש שנים, ביקשה לאשר לה כלי רכב מיוחד שיאפשר לה ניידות, אולם ועדה רפואית קבעה כי היא מתחזה ואינה זקוקה כלל לכסא גלגלים. בהמשך התברר כי הביטוח הלאומי כלל לא הקפיד על יישום החלטת בית הדין לעבודה בתל אביב, אליו פנתה חרדון, לפיה עניינה יובא בפני ועדה רפואית שהרכבה יהיה שונה מהרכבי הוועדות הקודמות, וכי הפרוטוקולים של כל ועדות הערר הקודמות יוצאו מן התיק טרם הבאתו בפני הוועדה.

בעקבות התערבות mynet הודה הביטוח הלאומי כי לא עדכן את הוועדה הרפואית בהחלטת בית הדין. בעקבות כך, יבוטלו החלטות הוועדה הקודמת, וחרדון תזומן בקרוב לוועדה רפואית חדשה.

"כממונה על הוועדות הרפואיות של משרד הבריאות", כותב למערכת האתר פרופ' זאב רוטשטיין, "עברתי על מסמכי הוועדות וכן על פסק הדין של בית הדין לעבודה שהיה בידינו, וערכתי בירור נוסף מול המוסד לביטוח לאומי. התברר כי החלטה קודמת של בית הדין, אשר אכן קובעת הוראות ביחס להרכב חדש, כלל לא הועברה מהמוסד לביטוח לאומי לידי היחידה לגמלת ניידות, ומכאן שלא בוצעה. משהתקבל עתה פסק הדין הקודם, נבחן את משמעותו וכיצד עלינו לנהוג על מנת לכבד אותו".

"לצערנו, בשל טעות אנוש, נשמט מהחומר שנשלח למשרד הבריאות פסק הדין בו נאמר שעל חנה חרדון להיבדק בהרכב אחר של ועדה, וכן שלא יובאו בפני אותה ועדה החלטות קודמות בעניין הנחיצות לכסא גלגלים", אומרים במוסד לביטוח לאומי.

"משנתבררה הטעות, העברנו זאת למזכירות הוועדה לעררים במשרד הבריאות. אין לנו אלא להתנצל לפני חנה חרדון על עוגמת הנפש שנגרמה לה כתוצאה מטעותנו. בשלב זה, אנו בודקים עם משרד הבריאות ועם פרופ' רוטשטיין, מנהל הוועדות הרפואיות, מועד מוקדם ככל האפשר בו תיקבע ועדה רפואית חדשה, וכך יכובד פסק הדין שניתן על ידי בית הדין לעבודה. ההחלטה שתתקבל בוועדה הרפואית לעררים אליה תוזמן חנה חרדון, תבוא במקום ההחלטה שהתקבלה בוועדה הקודמת".

"שיפסיקו להתייחס אליי כאל מספר וכאל תיק, ויתחילו להתייחס אליי כאל בן אדם", אומרת השבוע חרדון, "כי אני והמשפחה שלי משלמים את המחיר, ויום שעובר לא חוזר. בשביל מה למשוך אותי כבר שש שנים? עזבו אותי כבר לנפשי ותנו לי את מה שמגיע לי. אל תתנו לי לפשוט ידיים ולהתחנן, כי כל חוות הדעת אומרות שאני צודקת. מפריע לי שמציגים אותי כשקרנית.

"בעקבות הכתבות, כל חולון יודעת מי אני ומה הסטאטוס שלי. פתחתי את כולי כספר פתוח, כי לא הייתה לי ברירה. אם אני לא זקוקה לכסא גלגלים, אז איך ייתכן שנתנו לי בתחילה 100 אחוזי נכות בניידות? מה, עשיתי עיניים לרופאים? הרי הם ראו את העובדות. אני מוכנה שיציבו לי מצלמה באמבטיה ובחדר השינה, שיראו איך מטפלים בי. האם אדם ישחק עד כדי כך כדי לקבל כלי רכב, או שאין לו כל ברירה אחרת?! מבחינתי, קבלת המכונית היא סוג של עצמאות".

יצוין כי נכון לעכשיו טרם נקבע מועד חדש לוועדה, וכן אף גורם לא יצר קשר ישיר עם חרדון על מנת להביע בפניה את התנצלותו ולעדכנה במתרחש.