בגנים העירוניים נגמלו מחוזר המנכ"ל: בגנים העירוניים באיזור ההורים כבר יודעים: לא מקבלים ילדים בחיתולים. הגננות והסייעות לא מתלהבות, בלשון המעטה, להחליף חיתולים לילדים שטרם הסתגלו לשימוש בשירותים, ולמען האמת ברוב המקרים לא עומדים לרשותן תנאים פיזיים נאותים לכך. אלא שתחקיר מיוחד שערכנו חושף שמדיניות זו מנוגדת להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, המציין מפורשות כי חובה לקבל לגנים עירוניים ילדים בני 3 ומעלה, גם אם הם עדיין בחיתולים.

בחוזר המנכ"ל מיוני 2001 נכתב: "עם החלת חוק חינוך חובה חינם על בני 4-3, זכאים כל בני ה-3 במדינת ישראל ללמוד במערכת החינוך הקדם יסודי במשרד החינוך. החלת חוק זה לא תאפשר עוד אי קבלת ילדים לא גמולים לגני הילדים, כפי שהיה נהוג עד כה בגנים העירוניים".

בפועל העניינים מתנהלים אחרת. בדיקה שערכנו מגלה שהוראות חוזר המנכ"ל נתפשות כהמלצה בלבד. הגננות בגנים העירוניים שהתקשרנו אליהם כדי לברר את הסוגייה, ניסו להתחמק מתשובה ברורה לגבי המדיניות, אולם במרבית הגנים לא הכחישו את הבעייתיות שבילד שנעזר עדיין בחיתולים.

באחד הגנים במרכז חולון אמרה הגננת: "לא מקבלים ילדים כאלה. כלומר, מה זה לא מקבלים? יש עם זה בעייתיות, אבל עדיף שתבררי בעירייה".

התקשרנו לעירייה, ובפני נציגה באגף הרישום לגני ילדים הצגנו את עצמנו כהורים לבן 3 וחצי שמשתמש בחיתולים.
"הילד לא יוכל להיכנס לגן", היתה התשובה. "יש לך זמן עד ספטמבר לגמול אותו, אחרת הוא לא יוכל להיכנס לגן".

כרגע הוא נמצא בגן פרטי שבו מחליפים לו חיתולים. מה יקרה בגן העירוני במקרה של פיספוס?
"גן עירייה זה לא כמו גן פרטי, את תצטרכי לבוא ולהחליף לו בעצמך".

אם לילדה (4) מחולון מספרת שבשנה שעברה הגיעה בתה לגן כשהיא כבר גמולה, אולם בתחילת השנה חלה אצלה רגרסיה כתוצאה מההסתגלות למקום החדש, והיא פיספסה מדי פעם. "הגננת הודיעה לי שילד לא גמול לא ימשיך לבקר בגן, ושאם היא תראה שזה ממשיך כך עם הילדה שלי היא תסרב להשאיר אותה בגן".

מה קרה כשהילדה פיספסה? מי החליף לה?
"הגננת צלצלה אלי כדי שאקח את הילדה, אפילו אם היה מדובר רק בפיפי ולילדה היו בגדים להחלפה. החמצתי ימי עבודה רבים בגלל זה. אני עובדת רחוק, ולקח לי זמן רב להגיע לגן בכל פעם. במקרים מסוימים, כשהייתי בישיבה ולא יכולתי להשתחרר מהעבודה, אמא שלי הוציאה אותה מהגן".

ומה קרה עד שהגעת?
"הילדה עמדה רטובה ולבדה. הגננת לא הרשתה לה להשתתף בפעילות, ושמה אותה בצד בטענה שהיא מסריחה. זה לא אנושי. הילדה שלי לקחה את זה קשה מאוד. בסוף היא לא רצתה לבוא לגן רק מהבושה".

יצויין, כי בבת ים העלתה בדיקתנו מימצאים דומים. העיריה מסרה בתגובה, כי על הגננות לקבל כל ילד באשר הוא, גמול או לא. בראשון לציון מעביר חוזר מיוחד של העירייה, כי יינתנו חודשיים לילד להיגמל, והוא לא ימשיך בגן, במידה ועד האחד בנובמבר, הוא לא יהיה גמול.

משרד החינוך התייחס למצב בחולון: "מבדיקה שנערכה עם המפקחות על גני הילדים בעיר, התברר כי לא ידוע על הנחיה האוסרת על ילדים שאינם גמולים להיכנס לגנים. על פי הנחיית חוזר המנכ"ל, כל הילדים מתקבלים לגנים, ולאחר מכן מתחיל תהליך גמילה בסיוע ההורים".

בתגובה נמסר מעיריית חולון: "גני ילדים בחולון מקבלים את כל הילדים בטווח הגילאים המפורסם - גמולים או לא. חוזר מנכ"ל מציין את קבלת כלל הילדים, כולל הבלתי גמולים , ומסייג את הצורך באבזור מתאים שצריך בגנים כגון מים חמים, מקום אינטימי להחלפה וכדומה.

לצערנו, אין בגנים את האבזור המתאים שכן ילדים בטווח הגילאים של 3 שנים והלאה - על פי שלבי התפתחות תקינים צריכים להיות גמולים. בתום החגים, אנו מבקשים מהורים שילדם מרבה לעשות צרכיו (בעיקר צואה) לבוא לגן על מנת להחליפו ו/או לקחת הביתה ( במקרה מורכב ) על מנת לרחוץ אותו ולחזור לגן .

במקרה של ילדים "מפספסים" , הגננת איננה זקוקה לעזרת ההורים, אלא לאביזרי החלפה בלבד , וכל זאת כי אין בגנים אפשרות לשטוף את הילד ולהחזירו למצב נעים למשחק בחברה. למותר לציין, איזה נזק נגרם לילד שמרבה לעשות את צרכיו במכנסיו - נזק חברתי, נזק לדימוי העצמי ועוד".