המרוץ למיליארד: הצעת התקציב הרגיל של עיריית חולון לשנת הכספים 2011 עומדת על 904 מיליון שקל, מתוכם יבואו 623 מיליון שקל מהכנסות עצמיות. ההכנסות מארנונה צפויות לעמוד על 429.5 מיליון שקל. מדובר בגידול של 30 מיליון שקל לעומת תקציב השנה המסתיימת. 296 מיליון שקל מתוך התקציב מיועדים למימון שכר עובדי העירייה ו-580 מיליון לתקציבי הפעולה. תקציב הרווחה גדל בחמישה מיליון וחצי שקל. כמו כן חל גידול משמעותי בחינוך – קרוב לחמישה מיליון שקל.

הצעת התקציב הוצגה בראשית השבוע במסיבת עיתונאים בהשתתפות ראש העירייה, מוטי ששון, הגזבר, יצחק וידבסקי, מנהל אגף התקציבים החדש, רחמים בינוני, ומנהל אגף התקציבים הפורש, אריק מולה, שהתמנה למנכ"ל תאגיד "מי שקמה".

סעיף פינוי האשפה בהצעת התקציב זכה לתוספת של 3.3 מיליון שקל בעקבות החלפת החברה הקבלנית החל מהשנה הבאה. סעיף זה כולל גם השתתפות של מיליון שקל בתקציב איגוד הערים לתברואה ועדכון עלות היטל ההטמנה.

ראש העירייה ששון מספק תחזית קודרת באשר לתקציב: "השתתפות משרדי הממשלה ירדה השנה, ואנחנו נקבל מהם פחות מארבעה מיליון שקל. לשם דוגמה, על כל שקל שהממשלה משקיעה במערכת החינוך של חולון, אנחנו מוסיפים 70 אגורות. זה שירות ממלכתי שהמדינה מחויבת להעביר על פי חוק. הממשלה מתנערת ממימון שירותי החינוך והרווחה, ומטילה משא כבד על הרשויות. זה לא נורמלי, ועוד מעט הכול יקרוס, כי הרשויות המקומיות לא יכולות לממן את זה. לא בכדי מרכז השלטון המקומי מדבר כל שני וחמישי על השבתת השירות המוניציפלי. זה דבר שחוזר על עצמו כל שנה, ובסופו של דבר הקש ישבור את גב הגמל, אם לא בשנה הזאת, בשנה הבאה".

ששון גם אינו חוסך מלים קשות מראש הממשלה, בנימין נתניהו: "התרגילים של ראש הממשלה לא מכובדים ולא אינטליגנטיים. להוריד את מס ההכנסה, כי הוא הבטיח לפני הבחירות, ומהצד השני לקחת מהרשויות המקומיות כל מיני כספים? אי אפשר לנהל ב'שלוף'. אני צריך לממן גם את המועצה הדתית, את איגוד הכבאות ואת איגוד הערים לתברואה. נהפכנו לבנקטים, ואני אומר את זה בכעס גדול מאוד".

כיצד אתה מתכוון להתמודד עם הגזירות?
"אני צופה ש-2011 תהיה קשה הרבה יותר מהשנים הקודמות. כיום, שיעור גביית הארנונה עומד על 93-92 אחוז, ואנחנו ננסה להעמיק את הגבייה. ביולי נשב ונבדוק את עצמנו. אם לא נצליח לאזן את התקציב, ניאלץ, לצערי, לצמצם פעולות".
תגובת משרד ראש הממשלה לא התקבלה.