סיירת, רות, סוף: אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, סיירת הביטחון של חולון, שפועלת מראשית מרץ 2006, תסיים את פעילותה בסוף החודש. לפני שנה קבע בג"צ בעקבות עתירה שהגישו חמישה מחברי האופוזיציה בעירייה, שגבייתה של אגרת השמירה מתושבי חולון תופסק עם תום השנה האזרחית. עוד קבע בג"צ כי על משרד הפנים לקבוע נהלים ברורים באשר לאופי הפעילות הבטחונית שרשות מקומית רשאית לקיים, כמו גם להידרש לסוגיית המימון.

בשנה שחלפה התמהמה משרד הפנים בגיבוש החלטה בנושא, ושבועות ספורים לפני תום השנה, מתקשה עיריית חולון לומר אם תממן את הפעלת הסיירת מתקציבה או תיפרד ממנה לשלום. הסיירים, בכל אופן, כבר קיבלו מכתבי פיטורין.

בראשית דרכה של הסיירת הובטח לתושבים כי היא תכלול שש ניידות וששה קטנועים, שיסיירו ברחבי העיר בשלוש משמרות, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. הובטח כי כל ניידת תאויש בשני סיירים וכל קטנוע בסייר אחד, אלא שכעבור זמן מה הורה משרד הפנים לעירייה להפסיק את הפעלת הקטנועים בלילה על מנת לחסוך בעלויות. לדברי הסיירים, ככל שחלפו השנים, הופחתו מספר הקטנועים ותדירות נסיעתם בעיר. לדבריהם, לפני חודשים מספר הופסקה לחלוטין הפעלתם של הקטנועים גם במשמרות הצהריים, ומספר הקטנועים הפועלים בשעות הבוקר הופחת לחמישה, מבלי שתושבי העיר עודכנו במתרחש ומבלי שהוסברה לסיירים הסיבה לשינוי.

"יש רק חמישה קטנועים, שעובדים מ-6:30 עד 14:30", התבטא אחד הסיירים. "אני, כתושב חולון, משלם מדי חודש את אגרת השמירה במלואה, אבל למרות שמספר הקטנועים הופחת, לא ראיתי תיקון בסכום האגרה בחודשים האחרונים. אם הפחיתו בקטנועים, שיפחיתו גם באגרת השמירה. למה אני צריך לשלם אותו סכום ששילמתי בעבר, אם אני כבר לא מקבל אותם שירותים?"

סייר נוסף אמר: "לי לא הסבירו למה צמצמו את פעילות הקטנועים. פוגעים לעובדים בעבודה ואנחנו מקבלים פחות משמרות. אנשים עובדים בעבודות נוספות כדי לסגור את הפינות".

באחרונה זומנו הסיירים לשיחת עדכון, שנכחו בה גם מנהלי חברת "יבטח", המפעילה את הסיירת. בפגישה עודכנו הסיירים על אודות הסגירה הצפויה בסוף החודש. סיירים שהשתתפו במפגש ציינו כי התרשמו שעיריית חולון לא מעוניינת להפעיל את הסיירת. כמו כן עלו בפגישה טענות בדבר אי תשלום זכויות העובדים.

בשבועות האחרונים שכרה קבוצת סיירים את שירותיה של עו"ד רחל בן רחמים-סובול, שניהלה בעבר את מחלקת ביטוח זכויות העובדים במוסד לביטוח לאומי. לדבריה, "קבוצה מעובדי הסיירת פנתה אלי לצורך בירור ולצורך ייצוגה במיצוי הזכויות שמגיעות לה מבחינת חברת יבטח. נפגשתי עם העובדים, ומבדיקה ראשונית שערכתי עלה כי אכן לאורך זמן לא שולמו להם מלוא זכויותיהם, למשל דמי חופשה ודמי הבראה. גם הפרשות לקופות השונות ולחברות הביטוח לא נעשו כסדרן.

"כעת אנחנו מתארגנים ופועלים למיצוי הזכויות בכמה מישורים. אם לא תצלח דרכנו והחובות לא ישולמו, ניאלץ לתבוע או לבקש את פירוק החברה בסופו של דבר. חשוב להדגיש שכעת אנחנו נמצאים בשלב הראשוני של הבדיקה, ויש לערוך עוד בדיקה מקיפה של הפרטים. מכיוון שהעובדים עומדים לפני סיום העסקתם, יש לוודא גם שישולמו להם זכויות הפיצויים. להערכתי מדובר במאות אלפי שקלים".

עיריית חולון מסרה: "היקף הפעילות של סיירת הביטחון נעשה בהתאם לאישור משרד הפנים. בהתאם לאישור, הקטנועים מופעלים רק בשעות היום. בהתאם לאישור זה גם תוקצבה הפעלת הסיירת, והגבייה מהתושבים נעשית בהתאם לפעילות בפועל. בתחילת השנה הופחת התעריף מ-2.05 שקלים למ"ר, ל-1.44 שקל למ"ר. בחודשים ספטמבר 2009 עד פברואר 2010 לא נגבתה מהתושבים האגרה, כדי להתאים את הגבייה להוצאות האמיתיות של הסיירת".

עוד נמסר כי: "לא התקבלה עדיין החלטה לגבי הפעלת הסיירת ב-2011. עובדי הסיירת אינם עובדי העירייה אלא עובדי חברת 'יבטח', שהעירייה התקשרה איתה לפי מכרז של מרכז השלטון המקומי".

תגובת חברת יבטח לא התקבלה. משרד הפנים מסר: "קיימנו ואנו מקיימים דיונים בנושא עם המרכז לשלטון מקומי. את הכללים יגבש צוות בינמשרדי".