מרבה נכסים מרבה דאגה: בעלים של בניין מסחרי באיזור התעשייה של חולון, המשכירים בו יחידות לשוכרים שונים, עתרו לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב נגד עיריית חולון, בטענה שהעבירה חוב ארנונה מהשוכרים לבעלי הנכס.

עיריית חולון טענה כי משהתקבלה מהשוכרים הודעה בכתב על עזיבת המקום, היא היתה מחויבת להעביר את הארנונה על שם הבעלים ולפעול לגביית החוב. העותרים ביקשו מבית המשפט צו לביטול הליכי גביית החוב, בטענה כי על התביעה להיות מופנית לשוכרים.

השופטת שרה ברוש קיבלה את טענת העירייה, שמעת קבלת ההודעה על שינוי החזקה בנכס, העירייה פעלה כדין כאשר הטילה את החוב על הבעלים. השופטת קבעה כי מי שלא משלם את חובו לעירייה, צריך להיות מודע לכך שהוא חשוף להליכי גבייה מצד הרשות.

עוד נקבע, כי האינטרס הציבורי של התושבים מחייב פירעון של תשלומי החובה לעירייה במועדם, שכן תשלומים אלה הם מקור המימון המרכזי לשירותים של העירייה לתושב.

השופטת ברוש פסקה כי כאשר חוב לרשות אינו משולם, פתוחה בפני הרשות הדרך לבחור באחת משתי דרכים לגבייתו: הגשת תביעה אזרחית לבית המשפט המוסמך או הליכי גבייה מינהליים, שהמאפיין המרכזי שלהם הוא האפשרות לפעול אופן יעיל לגביית חובות לקופה הציבורית מבלי להזדקק לערכאה השיפוטית.

בנוסף נפסק כי עירייה אינה ערכאה שיפוטית, ולכן אין היא נדרשת להכריע במחלוקות שבין בעלים לשוכרים. על אזרח שהוא צד לסכסוך מעין זה להביא את עניינו לבית משפט אזרחי, ולא להתנהל מול העירייה.

העתירה נדחתה, והעותרים חויבו לשלם לעירייה הוצאות של 20 אלף שקל, וכן את חוב הארנונה בתוספת ריבית פיגורים והצמדה.