שקט שיהיה פה: בג"צ אסר באופן זמני ביום שני על המראת מטוסים מנתב"ג בין 2:00 ל-5:00, עד לבירור סופי בחודש הבא של עתירה בעניין, שהגישה עיריית חולון. העירייה פנתה לפני שבועות מספר באמצעות באי כוחה, עו"ד אבנר (נרי) ירקוני ועו"ד חן עמידור, לבג"צ בבקשה שיאכוף את צו הביניים שהוציא, ושהגביל את ההמראות הליליות מנתב"ג לצורכי בטיחות בלבד.

העירייה ביקשה מבית המשפט שיטיל קנסות יומיים על שר התחבורה, שר הפנים, השר להגנת הסביבה, הממשלה, רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית בהתאם לפקודת בזיון בית המשפט.

בבקשתה טענה העירייה שדווקא לאחר סיום חודשי הקיץ והחגים, בשעות מסוימות בלילה יש יותר המראות מאשר בשעות היום. לטענת העירייה, המספר עלה ל-48 המראות אסורות מדי לילה, וצפיפות ההמראות הגדולה ביותר בכל היממה מתרחשת דווקא בשעות האיסור, בין 4:00 ל-5:00. העירייה צירפה לבקשתה מסמכים שהראו, לטענתה, כי כל ההמראות הליליות אינן תוצאה של הזזת טיסות עקב עומס מן השעות המותרות להמראה, כפי שהתיר בית המשפט, אלא בקשות חדשות לטיסות, שנלווה להן אולטימטום מצד חברות התעופה, שאם לא ינתן להן להמריא בלילה, לא יטוסו.

בדיון קודם בבקשה, בשבוע שעבר, ציינה השופטת מרים נאור כי היא שותפה לעמדת העירייה שיש למנוע ניצול לרעה של צו הביניים מיוני, המגביל את מספר ההמראות בשעות הלילה, ואף רמזה כי ראוי לנסחו באופן בהיר יותר. בדיון השבוע עשתה כך. הוחלט כי במידה שבעונת החורף תתקבל בקשה להמראה בשעה מותרת להמראה, ולא תהיה אפשרות להיענות לה בשל עומס, יוצע לחברת התעופה מועד פנוי בשעה מותרת אחרת, בסמוך ככל האפשר למועד הרצוי. אם חברת התעופה תסרב להמריא במועד החלופי, יוצע לה להמריא בשעות ההגבלה, אולם סמוך לתחילתן או לסופן.

עוד קבעה השופטת נאור כי במקרים חריגים יוכל מנהל רשות התעופה האזרחית או מי שיוסמך על ידו להתיר המראה בין 2:00 ל-5:00, אולם יעשה זאת בהחלטה מנומקת ומפורטת, שעותקים ממנה יוגשו לבית המשפט ולעיריית חולון.
ראש העירייה, מוטי ששון, מסר: "אני מברך את בית המשפט, שבניגוד לרשות שדות התעופה, גילה רגישות למצוקת התושבים ולסבלם המתמשך, הנובע מהמראות המטוסים בכל שעות הלילה".

עיריית חולון מסרה: "הסכמנו לוותר על הליך בזיון בית המשפט לאחר שהוסדרו שעות ההמראה, שהיו תכלית העתירה".
רשות שדות התעופה מסרה: "בית המשפט העליון מחק את הבקשה לביזיון בית המשפט שהגישה עיריית חולון. כמו כן הוציא צו ביניים מתוקן, שאימץ ברובו את הצעת רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית ללוח טיסות החורף".