אומרים "לא לאלימות": ביום שישי האחרון, 29.10.10 נערך בבית הספר טקס השקת התקנון הבית ספרי, במעמד הטקס חתמו עליו נציגי הנהגות ההורים. כל זאת, לאחר שבשיעור הראשון של יום שישי, העבירו נציגי ההורים בכל הכיתות פעילויות, במסר ברור ומשותף - לא לאלימות!

במהלך החודש הראשון ללימודים עסקו בנושא "לא לאלימות" במסגרת שיעורי שפה ומפתח הלב, הוכנו חומרי למידה לכל שכבת גיל.

בחודש השני עסקה קהילת "רביבים" בהטמעת התקנון הבית ספרי החדש שגובש במהלך החודשים האחרונים בשיתוף מורים, הורים ותלמידים, על פי הקוד העירוני.

לקהילת "רביבים" דמות - רביבון, המשמשת כקוד התנהגות המדגיש שלושה ערכים:התנהגות מנומסת, אחריות ומעורבות, חברתית-סביבתית.