לנשים נקי, לגברים עוד לא: ביקורת חוזרת של משרד הבריאות במקווה הטהרה באזור קובעת, שהמצב הפיזי במקווה הגברים בישוב עדיין לקוי. חבר במועצה הדתית פנה לפני חודשיים למשרד הבריאות והתלונן על ההזנחה במקווה. בעקבות זאת נערכה שם ביקורת. באחרונה נערכה ביקורת נוספת, והמשרד פירט את הליקויים שטרם תוקנו במקווה הגברים.

מהדוח עולה שרמת הניקיון טעונה שיפור וריכוז הכלור במים הוא מעל לנדרש. בבורות הטבילה ובשירותים האוורור לקוי, והמצב הפיזי של הרצפה, המקלחונים והצבע לקוי. כמו כן חסרים מתקנים למניעת זרימה חוזרת של מים.


המקווה באזור. הכסאות שהושלכו נלקחו משם, הליכלוך עדיין קיים

יחד עם זאת, בביקורת מופיעה רשימה של ליקויים שתוקנו במקווה הנשים: עובד ניקיון החל בעבודתו החודש, ורמת הניקיון שופרה. ריכוז הכלור, החלפות המים ובדיקת איכות המים נמצאו תקינים. בחדר המכונות הותקנו משאבות לריקון הבורות.

לנוכח ממצאי הביקורת החוזרת, פנתה מהנדסת המחוז לבריאות הסביבה, אינג' ולרי פוהורילס, לראש מועצת אזור, אריה פכטר, בבקשה להעביר למשרד הבריאות לוח זמנים לתיקון הליקויים, תוכנית למערכת המים והביוב, חדר המכונות ומדי טמפרטורה. אינג' פוהורילס הזהירה שרק לאחר קבלת לוח הזמנים ניתן יהיה לאשר רישיון זמני לעסק.

ראש המועצה הדתית, זכריה שררה, אמר בתגובה: "אנחנו נכנסים עכשיו לעידן חדש עם כניסתו לעבודה של עובד ניקיון, משנת 2002, מי שעשה את עבודות הניקיון היה ראש המועצה הדתית בכבודו ובעצמו".

אתה מתכוון לעצמך.
"נכון, ועשיתי את זה בלא שכר ובלא תמורה. התמורה היחידה היא פסוק שאמרו חכמינו: 'כל מי שמזכה את הרבים - זכות הרבים עומדת לו'".
מה יהיה עם מקווה הגברים?
"כבר קיבלתי הצעת מחיר לתיקון הליקויים במערכת האוורור, ונפעל לתקן גם את שאר הליקויים".

ראש המועצה, אריה פכטר: "אנחנו מודעים לכך. ביקרתי במקום וביקשתי להכשיר את המקום לפי הנחיות משרד הבריאות".