אין תשלום, אין מים: אם ובנה מרחוב סוקולוב בחולון הרעישו וניתקו את המים לדירתה של שכנתם, וישלמו לה 4,500 שקל פיצוי. כך עולה מפסק דין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות בראשון לציון. הדיירת טענה בכתב התביעה כי השניים מתנכלים לה מאז הפסיקה לשלם את דמי ועד הבית, משנוכחה לדעת שהוועד אינו דואג לענייני הבית המשותף, לא לנקיונו ולא לתשלומים אחרים, עד כי נותק החשמל לחדר המדרגות.

היא טענה שההתנכלויות כלפיה התבטאו, בין היתר, בכך שהבן החדיר פעמים מספר עצמים ארוכים וחדים לכיור המטבח שלה, והדבר גרם לשלוש הצפות חמורות של דירתה. כמו כן הפסיק את אספקת המים לדירה, גנב מים באמצעות התחברות פיראטית לצנרת שלה, וניתק בזדון כבל הארקה באופן המסכן חיי אדם.

השניים הכחישו את הטענות כלפיהם, ואמרו שהדיירת מעלילה עליהם עלילות שווא, שגם הגיעו עד כדי תלונה במשטרה. הבן טען שהתנדב לקחת על עצמו את נושא ועד הבית לנוכח הזנחת הדיירים.

השופט יחזקאל קינר פסק כי למרות שעדות השכנה אמינה עליו, הוא מקבל רק את הטענות לגבי הרעש וניתוק המים. "לא הגיוני בעיני כי הדיירת לבדה, אישה מבוגרת, תגרום לרעשים הנשמעים כמו גרירת ריהוט", כתב השופט.

"לפיכך, המשמעות היא כי הבן עשה זאת בעצמו או היה שותף לכך. באשר לרעשים עצמם, אינני יכול לקבוע מה היתה העוצמה, אך מאחר שמדובר בשעות השקטות והמאוחרות של הערב או הלילה, ברור כי היה בכך כדי להיות מטרד. השמעת רעשים על ידי שכנים היא תופעה מטרידה ביותר, וכשהדברים נעשים, לעתים לפחות, במכוון, ברור כי יש לעוקרה מהשורש".

באשר לניתוק המים, קבע השופט: "יש לראות בחומרה רבה התנהגות מעין זו של הבן. ניתוק מים לדירה הוא התנכלות לשמה. ליתר המעשים המיוחסים לו לא הובאו ראיות מספיקות להוכחה כי המעשים נעשו על ידו".

לפיכך קבע השופט כי השניים ישלמו לדיירת 2,000 שקל, כולל הוצאות המשפט, ואילו הבן ישלם לה 2,500 שקל.