אלופים וחוסכים: בית ספר "התבור" מחולון, זכה במקום הראשון בתחרות עירונית לחיסכון במים, שהתקיימה בין כל בתי הספר בעיר. למעלה מ-50 בתי ספר: יסודיים ועל-יסודיים השתתפו בתחרות, שיזם תאגיד המים "מי שקמה", יחד עם מנהל החינוך של עיריית חולון, כחלק ממאמצי החינוך לחיסכון במים.

בית ספר "התבור" הצליח לצמצם את צריכת המים שלו ב–59 אחוזים לעומת תקופה מקבילה אשתקד וירד מכמות של 1.143 קוב פר נפש, לתקופה של 5 חודשים לכמות של 0.468 קוב לתקופה (נבחנו תקופות החשבון ינואר – אפריל וצריכת המים נבחנה פר נפש).


בית הספר יזכה בפרס יקר ערך, מתנת תאגיד "מי שקמה", בעבור הישגיו המרשימים. למקום השני בתחרות הגיע ביה"ס בן-צבי עם 55 אחוזי חיסכון ובמקום השלישי בית הספר נאות-שושנים עם 53 אחוז חיסכון.

זוהר נוימרק, יו"ר דירקטוריון תאגיד "מי שקמה" ויוזם התחרות: "תוצאות התחרות מוכיחות, שלחינוך השפעה מכרעת על התנהגות הצרכנים - בייחוד כשמדובר בילדים, שלא תמיד מקבלים הזדמנות להפנים את חשיבותה של צרכנות מים נבונה. תוצאותיה של הפעילות החינוכית ניכרות בטווח המיידי, אך חשיבותה האמיתית נעוצה בעתיד לבוא".

מנהלת בית הספר, רוית מיכלס: "נושא צריכת המים קיבל בתכנית הלימודים של בית הספר דגש מיוחד: לאורך כל שנת הלימודים, למדו תלמידי בית הספר את נושא המים לעומקו ואף הציגו תערוכות בנושא. חלק מהפעילות כללה שילובם של תלמידים במערך המחנך – התלמידים עצמם הם שהעבירו פעילויות וסדנאות לחבריהם בנושא מים.


"כמו-כן", הוסיפה מיכלס," נדרשו התלמידים להביא לבית הספר את חשבונות המים הביתיים ולמדו באופן מוחשי, כיצד בוחנים הלכה למעשה חשבון מים וכיצד באה התנהגותנו כצרכנים לידי ביטוי בחשבון המים החודשי".