זרימה לדאגה: מקורות מים באיזור התעשייה של אזור זוהמו בעקבות זרימת מי ביוב אל מערכת התיעול העירונית. המפגע התגלה במהלך סיור שגרתי של מפקח המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה. הוא נתקל בזרימת מי ביוב בתעלת הניקוז בצד הצפוני של איזור התעשייה. מי הביוב זרמו למערכת התיעול העירונית, נחל אזור, מתוך צינור להולכת שפכים, שקרס.

תושבי המקום טוענים כי זרימת מי הביוב נמשכה יותר משבוע, אך המשרד להגנת הסביבה טוען שלמרות זאת לא קיבל על כך דיווח מתאגיד "מי שקמה", שאחראי על מערכת המים והביוב בישוב. עקב כך נשלח לתאגיד המים מכתב התראה, שבו נדרש לטפל בנושא באופן מיידי.

המשרד להגנת הסביבה מתייחס לנושא ברצינות, ויש בכוונתו לעקוב אחר המפגע, ולא להסתפק במכתב, מכיוון שמפגעים מהסוג הזה התרחשו יותר מפעם אחת. "נזק של ביוב גולמי יכול להגיע עד לנחל הירקון", אומר מנהל המחוז במשרד להגנת הסביבה, ברוך ובר. "מדובר בריח או ביתושים שאולי מעבירים מחלות".

מתאגיד "מי שקמה" נמסר בתגובה: "במערכת הביוב הציבורית המובילה מאיזור התעשייה באזור לכיוון שכונת המגורים קרס קו ביוב. מיד עם גילוי התקלה, יצא לשם טכנאי שלנו ותיקן את המפגע, כך שעד למחרת בבוקר הכל היה תקין".
תגובת המשרד להגנת הסביבה: "יש דרישה לדווח לנו באופן מיידי, גם אם מדובר במקרים של קריסת צינורות. אנחנו חייבים לדעת מה מתרחש, כדי שנוודא שהאחראי מטפל בנושא כראוי".