העלאה מופרזת: מועצת עיריית חולון מבקשת להעלות את דמי הארנונה למגורים בשנת 2010 מעבר לאישור משרד הפנים. בעוד שהמשרד מאשר 1.63 אחוזים, מבקשת העירייה אישור לארבע אחוזים בסך הכל. ההצעה טעונה אישור משרד הפנים.

במסגרת חוק ההסדרים במשק, קבע משרד הפנים כי שיעור העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2010 יעמוד על 1.63 אחוזים. עיריית חולון ביקשה להוסיף על העלאה זו אחוז אחד, לדבריה, כדי לשמור על רמת השירותים הגבוהה לתושבים, "במיוחד בעת הנוכחית, שבה האוצר מפחית באופן משמעותי ביותר את השתתפות המדינה בכל המשימות המוטלות על העירייה, בעיקר בתחום החינוך".

הנושא הובא לדיון בוועדת הכספים של העירייה, שם נטען כי תוספת בת אחוז אחד אינה מספיקה, וכי יש להוסיף שניים-שלושה אחוזים, כדי לא לפגוע בחינוך וברווחה. לאחר דין ודברים הובא הנושא לאישור המועצה, שהחליטה שסך כל העלייה תהיה בת ארבעה אחוזים.

חבר המועצה יואל ישורון, מהמתנגדים להצעה, אמר: "המצב הכלכלי הקשה ועומס המסים והתשלומים המעיקים על הכיס של תושבי העיר, הופכים את ההעלאה הזו לשק כבד שקשה לשאתו. אסור לשכוח כי גם אגרת השמירה היא מס חדש לכל דבר, וביחד עם תעריפי המים שהתייקרו, הארנונה הופכת למשכנתה אחת גדולה ודורסת.
"עיריית חולון מצויה במצב כספי טוב, כך שאין כל הצדקה להעלאת הארנונה בכלל, ובטח לא להעלאה חריגה. להערכתי, משרד הפנים לא יאשר את זה".

חבר המועצה עזרא סיטון, שתמך בהצעה, אמר: "אני הייתי בין חברי המועצה שביקשו להעלות את הארנונה בשלושה אחוזים, כי לא יכולתי להסכים לכך שכתוצאה מהקיצוצים תלמידים יסתובבו ברחובות, אולם כשנדרשנו להצביע על כך במועצה, העדפתי להימנע, מכיוון שבכל זאת היה לי קשה עם ההעלאה הזאת. למרות שההצעה להעלות בשלושה אחוזים אושרה, ביקש ראש העירייה להשיג הסכמה רחבה יותר, ולכן הוצע להעלות ב-2.37 אחוזים בלבד, ובכך כבר תמכנו".

ראש העירייה, מוטי ששון, אמר: "בעקבות הסכם שכר חדש, גימלאי העירייה קיבלו תוספת משמעותית של עוד חמישה מיליון שקל. תעריפי המים שהעירייה קונה מ'מקורות' עלו בעשרות אחוזים, גם תעריפי החשמל התייקרו משמעותית, וכך גם היטל הטמנת הפסולת. כל אלה, בנוסף לקיצוצים בתקציבי החינוך והרווחה ודברים נוספים, יוצרים תוספת של 20-18 מיליון שקל בלי שעשינו עוד שום דבר. מאיפה אני אביא את הכסף? המשמעות היא שאני צריך לקצץ בשירותים לתושב, וכדי לא לפגוע בכך, נאלצנו להעלות את הארנונה".