שוב התייקרות: ראש המועצה המקומית אזור, אריה פכטר, החליט על עליית מחירים נוספת בתשלומי הארנונה ביישוב בהיקף של 3 אחוזים. במקביל עורכת העירייה, באמצעות חברה קבלנית, מדידות בבתי התושבים במטרה למצוא תוספות בנייה שאינם נכללות בתשלומי הארנונה, כחלק מהליך קבוע בחוק המחייב את המועצה למדוד את בתי התושבים בכל 10 שנים.

התוספת בתשלומי הארנונה מצטרפת לעליות מחירים שהוטלו בשנים האחרונות על תושבי היישוב, כל זאת במטרה למנוע מהממשלה לאחד רשויות עם עיריית חולון. חברי סיעת הליכוד במועצה התנגדו להעלאת מחירי הארנונה ודרשו מראש המועצה להציג תוכנית התייעלות מסודרת בטרם פגיעה בתושבים.

"החוק מחייב אותנו להעלות את הארנונה ב-1.63 אחוזים" אומר מנכ"ל המועצה, משה חכים. לדבריו, המועצה נמצאת בבעיה תקציבית ולכן הוחלט להעלות את הארנונה בשלושה אחוזים. "אם המועצה תיכנס לגירעונות יאחדו אותנו עם חולון ואז תשלום הארנונה יגדל בעשרות אחוזים" מוסיף חכים. "אנחנו עושים הכול כדי להיות עצמאיים".

בישיבת מועצה שנערכה בשבוע שעבר התנגדו חברי סיעת הליכוד במועצה גם למתכונת הנוכחית של המדידות. לדברי עו"ד נבון קצב, חבר סיעת הליכוד, שכר החברה הקבלנית שעורכת את המדידות מושפע מהגדלת שטחי הנכסים ביישוב. "זה ניגוד אינטרסים חמור לכאורה, יש לקבוע כי במידה ובהליך בדיקה יתברר כי החברה קבעה נתונים שאינם נכונים יש לחייב אותה בתשלום פיצוי לאזרח בגין עוגמת נפש" הוסיף קצב.

אם לא די בכך, חברת המדידות הודיעה לתושבים כי במידה שנקבע ששטח דירתם גדל במספר מטרים יש להם רק שבעה ימים לערער. לדברי קצב, זמן הערעור אינו חוקי מכיוון שהחוק קובע שהליך של השגה הינו 90 יום ולאחר מכן יש לתושבים זכות ערער תוך 30 יום. בתגובה לכך אומר מנכ"ל המועצה כי החברה הודיעה לכלל התושבים שהיא מבקשת לערוך מדידות בבתיהם. לאלו שלא נענו לבקשתם נערכה מדידה חיצונית ועל תוצאות הבדיקה ניתן שבעה ימי ערעור. "כשהחברה תסיים את עבודתה ותגיש את הנתונים למועצה יינתנו לתושבים 90 יום לערער על השומה".