מים תחת אזהרה: ביקורת תברואתית חמורה על מערכות המים והביוב במקווה ישראל: מהנדסת המחוז לבריאות הסביבה במשרד הבריאות, אינג' ולרי פוהורילס, העבירה לאחרונה מסר חריף למנכ"ל בית הספר החקלאי מקווה ישראל, רונן צפריר. לפיו, טרם הוגשה תוכנית הנדסית כללית לתיעוד תשתיות המים והביוב במקווה ישראל.

פוהורילס כתבה לצפריר: "אי התייחסות תאלץ אותנו לפסול את מערכת המים שלכם לאספקת מי שתייה, על כל המשתמע מכך, וזאת על פי סמכותנו לשם שמירה על בריאותם של כל תלמידי מקווה ישראל".

הביקורת נערכה לפני חודש והתמקדה בביצוע דרישות משנת 2006. ממצאי הביקורת עולה, כי סולם הכניסה למאגר המים וצינור אספקת המים למאגר חלודים מאוד ויש להחליפם. יש לאטום בין מסגרת פתח הכניסה למבנה המאגר כמו כן, יש לנקות את מכסה הפתח ואת המסגרת ולהתקין מערכת בקרה להזנת חומר חיטוי למי הבאר ולמאגר. מלבד זאת, יש לבטל את המחסן (לא ברור איזה חומרים מאוחסנים בו) הצמוד לבאר הכרם.

מערכת המים החמים לפנימייה, כך עוד עולה ממצאי הביקורת, מורכבת מ-10 מיתקנים, אחד לכל מבנה. כל אחד מהם כולל תנור הסקה, מחליף חום, אוגר מים חמים וצנרת חלוקה ושל מים חוזרים. לפי ממצאי הדו"ח, יש להתקין מדי חום על קו המים היוצאים לצרכנים והמים החוזרים לאוגר. כמו כן, יש להגיש נוהל של טיפול במערכת המים החמים למניעת התפתחות והצטברות של חיידקי ליגיונלה. זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות מנובמבר 2009.

הביוב הסניטרי של בית הספר, כך עוד עולה ממצאי הדו"ח, מוזרם לאגני חימצון לא מאווררים ומהם בשאיבה למערכת הביוב של חולון. "הדבר מהווה מפגע סביבתי ותברואי חמור. שפכי הרפת החולבת עוברים דרך מתקן הפרדה לפני כניסתם לרשת הביוב של המוסד".

לכן, כך עולה, יש לבטל לאלתר את אגני החמצון ולחבר את מקווה ישראל ישירות למערכת הביוב חולון. בסיכום, מדגישה אינג' פוהורילס לצפריר, כי משרד הבריאות רואה בחומרה רבה את חוסר ההתייחסות לדרישות חשובות מהביקורת הקודמת, ש"תיקונם חיוני למערכת מים תקינה המבטיחה העדר זיהומים". כמו כן, את "העדר הכנת תוכנית חלופית אם ייפסל הקידוח למי השתייה של מקווה ישראל עקב זיהום". וכן את "העדר תוכניות הנדסיות בסיסיות למצב הקיים של מערכות המים והביוב של מקווה ישראל".

מנכ"ל מקווה ישראל, רונן צפריר, אמר בתגובה, כי "הבארות במקווה ישראל הן בארות פרטיות. כפר הנוער מקווה ישראל מתוקצב על ידי תקציב ממשרד החינוך ככל בתי הספר במדינה. אנחנו לא זוכים למענקי איזון ממשרד הפנים. אנחנו חבל גלילי במרכז מדינת ישראל על כל המשמעויות. זה אומר, שאנחנו ישות בפני עצמה, שאינה מתוקצבת ובעקבות כך, התשתיות של הכפר הן ישנות, למעלה מארבעה עשורים.

על השאלה מה נעשה במקווה ישראל מאז התקבל המכתב ממשרד הבריאות, אמר צפריר: "כל הנושאים בטיפול בדרגה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו במאמצים כדי לארגן תקציבים ממשרדי הממשלה על מנת לטפל בברכות החימצון שלנו וכן במערכת המים, שזה נושא שמטופל ברמה היומית, בתקופה האחרונה.

"בימים אלו, אנחנו חוגגים חגיגות 140 למקווה ישראל ואנחנו מקווים, שדרך החגיגות האלה, משרדי הממשלה יחליטו להשקיע באוצר הלאומי שנקרא מקווה ישראל".