חידושים במחלקה לפניות הציבור בעיריית חולון. בקרוב תפוצל המחלקה, ותעבור להיות תחת אחריות משותפת של לשכת ראש העירייה ושל מבקר העירייה. עד עתה פעלה המחלקה, בניהולה של מלי כץ, תחת סמכותו הישירה של ראש העירייה, מוטי ששון. בעקבות השינוי, אותו דרש משרד הפנים, יועברו חלק מסמכויות המחלקה ללשכת מבקר העירייה, בני יהונתן. עובד המחלקה, אורן סניה, יועבר לעבוד תחת סמכות המבקר. בנושא הפניות תמשיך לטפל מלי כץ, תחת לשכת ראש העירייה, אולם נושא התלונות יועבר לאחריותו של המבקר.

המחלקה לפניות הציבור אמונה על טיפול בפניות ובתלונות תושבים בנושאי העירייה, על פניות אל ראש העירייה בהן הצעות ובקשות בנושאים עירוניים, בטיפול, בארגון ובמעקב אחר מפגשי ראש העירייה והתושבים (למשל, מפגשי הדלת הפתוחה).

בישיבת מועצת העיר שהתקיימה לאחרונה עלה נושא הפיצול לדיון, ויועצה המשפטי של העירייה, עו"ד ליפא קמינר, עדכן כי "נושא תלונות הציבור במוסדות המדינה מצויים כאגף תחת משרד מבקר המדינה. הוחלט כי כך יהיה גם ברשויות המקומיות. עד עתה נושא תלונות הציבור טופל במחלקה לפניות הציבור, שפעלה והביאה את התלונה בפני ראש העירייה, במידת הצורך. מי שיהיה אחראי בנושא הזה מעתה הוא מבקר העירייה".

ראש העירייה, מוטי ששון, התבטא בנושא זה: "בעבר, לפני כהונתי כראש העירייה, נושאי הפניות והתלונות של הציבור בעירייה היו מפוצלים. אני דרשתי לאחד את שני הדברים, כי לטעמי, אי אפשר להבחין בין פנייה לבין תלונה. כעת, המחלקה תתפצל שוב. אני לא הבנתי את הדרישה של משרד הפנים, אבל אז זה מה שהם רוצים, אז בסדר, שיהיה".