מפגש תרבות: שגריר מקסיקו בישראל, פדריקו סאלאס, נענה להזמנת ראש העירייה, מוטי ששון לבוא ולסייר בחולון. הזמנה שנעשתה באוגוסט האחרון במהלך כנס החינוך במדיטק, במסגרתו השתתף בפאנל שגרירים.

בין האתרים שביקר בהם התרשם סאלאס מהמרכז לתיאטרון בובות וסיפר על
רצונו להביא קבוצות תיאטרון בובות לפסטיבל הבינלאומי שמתקיים מדי יולי בחולון.

כמו כן, בביקורו במדיטק ובמוזיאון העיצוב התרשם מאוד מהמבנה של המוזיאון ומהפעילות המתקיימת במדיטק והבטיח כי ידאג להעשרת הספרייה בשפה הספרדית. כמו כן, ציין כי הוא חושב על שיתופי פעולה עם הסינמטק בחולון.