מגמות חדשות: החידון הראשון שנערך השנה היה בנושא חגי תשרי, לחידון עלו שלושה עשר תלמידים מכיתות ב- ו שהצטיינו במבחן מסכם בנושא.

השנה מתחדש בית הספר עם חמש מגמות לימוד ייחודיות שנפתחו לכלל
תלמידי בית הספר. המגמות השונות כוללות: תיאטרון, אומנות, ביוכימיה, מחשבים ומוזיקה.

ועד ההורים בבית הספר אומר: "בחירת התלמידים במגמות הקרובות לליבם הגבירה את המוטיבציה הלימודית והעצימה את הרגשת השייכות של התלמידים לבית הספר. פתיחת המגמות תרמו לאקלים המיטבי ולסביבה הלימודית הן בהיבט הערכי והן בהיבט הפדגוגי".