לראשונה בחולון: בימים אלה יצאו 6 מפקחים מהפיקוח העירוני וממחלקת השילוט להכשרה מקצועית, שתסמיך אותם כמפקחי אכיפה של חוקים סביבתיים וזאת כחלק מהמגמה הכללית של הגברת המודעות והצורך לשמור על הסביבה בעיר חולון.

בתום ההסמכה הייחודית, תהיינה למפקחים אלה סמכויות לאכיפת חוקים ראשיים (חוקי מדינה), בשונה מחוקי עזר עירוניים, שעל פיהם מבצעים כיום את האכיפה, שכולם עוסקים בנושאים סביבתיים כגון: חוק מניעת מפגעים,חוק שמירת הניקיון,חוק המים,חוק הגנת הצומח, חוק הדרכים (שילוט) ועוד.

הסמכה זו תקנה למפקחים סמכויות אכיפה נרחבות שלא קיימות כיום שעיקרן: סמכויות עיכוב וחקירה, סמכות עיכוב וחקירה באזהרה, סמכות להטלת קנסות משמעותיים בסדר