מחפשים שינוי: שני מפגשים ייחודיים התקיימו במתנ"ס הקהילתי אזור ביוזמתם של כ-30 תושבי אזור ובראשם, ד"ר מזל שאול, יו"ר הנהלת המתנ"ס וטובה מעוז מנהלת המתנ"ס. על יוזמת אנשי הציבור בישוב נחשף ונכתב כאן לראשונה לפני מספר שבועות.

יוזמי ההתארגנות הבהירו וביקשו להבהיר שוב כי אין ליוזמה זו קשר כלשהוא לפוליטיקה המקומית. מטרת היוזמה לעודד מעורבות ועשייה של תושבים בנעשה בישוב מתוך אמונה שתושבי אזור, יכולים ליזום, לשפר ולקדם את הנושאים המשמעותיים להם.

שני המפגשים דנו בנושא "אזור, מקום של גאווה ואיכות חיים. בואו נעשה זאת יחד" והתקיימו בשיטת ה"מרחב פתוח", שיטה המאפשרת לאנשים רבים שאכפת להם לשוחח מלב אל לב ולהפוך את האיכפתיות ליוזמה ופעולה אל תוך העתיד.
כ-150 תושבים השתתפו במפגש הראשון והעלו לסדר היום רעיונות שהם מעוניינים לקדם בישוב.

במפגש השני הועמק השיח בין התושבים והתגבשו קבוצות עשייה אל תוך העתיד שתפעלנה לקידום הנושאים הבוערים ותשלבנה כל תושב שירצה בכך.

20 רעיונות עלו לסדר היום ו-12 צוותים נוצרו מהמפגשים, שיחלו לפעול מיידית לקידום נושאים שונים, כדוגמת צוות שיפור חזות העיר, צוות נגישות לקשישים ונכים, צוות תעבורה, ועדת היגוי לגיל הרך עד 18, פיתוח שטחים ירוקים ועוד.
את המפגשים הנחו טובה אורבוך מחברת "עוגנים", חלוצת השימוש שיטת "המרחב הפתוח" בישראל ועליזה פשטן מ"החברה למתנ"סים". מארגני היוזמה מדגישים כי ההצטרפות לקבוצות פתוחה לכל תושבי אזור.