הולכים על ירוק: בטקס חגיגי שהתקיים השבוע בבית ספר "בן צבי", אשר הוסמך כבית ספר "ירוק" מטעם משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, קיבלו תלמידי כיתות א' מתנה "אקולוגית" צנועה. האירוע נערך במעמד ראש העיר, מוטי ששון, מנכ"ל העירייה, גב' חנה הרצמן, ראש מינהל החינוך, אבינועם גרנות, מנהל אגף ארגון ובקרה, יוני רובינשטיין, מנהל מח' רישוי עסקים והיח' לאיכות הסביבה, שלמה גיספן, מורים, תלמידים והורים.

המתנה כוללת תיק "אקולוגי" רב פעמי מבד כותנה טבעי, המיועד להחליף את שקיות הפלסטיק ובכך יופחת השימוש בשקיות הניילון אשר יתרום לשמירה על הסביבה. עד סוף החודש תתבצע חלוקת התיקים לכל ילדי כיתות א' בעיר.

המתנה ל-2,300 ילדי א' מבטאת את מימוש העקרונות והערכים של רעיון ה"בריאות והקיימות", אותו מקדמת עיריית חולון, ומטרתה להגביר את מודעות הילדים והקהילה לנושא איכות הסביבה בכלל ולבעיית הפסולת בפרט ולפתח אחריות אישית ולתרום לשיפור איכות הסביבה והחיים.

זו השנה השנייה ברציפות בה מחולקים תיקי האוכל ומספרם גדל משנה שעברה לשנה (מ-2000 תיקים בשנת תשס"ט ל-2300 , כאמור, השנה).

יצוין, כי עיריית חולון עושה רבות בכל הקשור לאיכות הסביבה, תוך מתן דגש מיוחד לפעילות במערכת החינוך העירונית. בין היתר, כל בתי הספר בעיר חולון מפרידים נייר כבר בין כתלי המוסד, אשר מועבר למיחזור. בכל בי"ס בלי יוצא מן הכלל, לרבות מוסדות החינוך המיוחד ובתיה"ס החרדיים, מוצבים מתקנים מיוחדים לאיסוף נייר, המהווה חלק גדול מאשפת מוסדות החינוך.

בכך מעודדת העירייה את עשרות אלפי תלמידי העיר לתרום לשמירה על הסביבה בעיר ע"י הגדלת כמויות הנייר למיחזור, שאיננו נייר עיתון. כך, למשל, במהלך שנת הלימודים החולפת נאספו ע"י תלמידי מערכת החינוך בעיר מעל 30 טונות נייר.
בנוסף, בחלק ממוסדות החינוך מוצבים מתקנים לאיסוף סוללות למיחזור, ובמהלך השנה יורחב הפרוייקט לבתי ספר נוספים.