טוב ופחות טוב: אגרת השמירה בחולון תופחת, בכפוף לאישור משרד הפנים. מועצת העיר אישרה בישיבתה בראשית השבוע להפחית את האגרה מ-2.05 שקל למ"ר בנוי ל-1.44 שקל. במקביל לבשורה זו, אישרה מועצת העיר להמשיך ולגבות את האגרה במשך עוד שלוש שנים.

בישיבה הובאו הצעות לתיקון חוק העזר הנוגע לאגרת השמירה, שנחקק ב-2004: הפחתת הסכום והארכת תקופת הגבייה עד סוף 2012. חוק העזר המקורי הגביל את הגבייה עד סוף 2009, והמשך גביית האגרה טעון את אישור מועצת העיר ושר הפנים.

היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד ליפא קמינר, הסביר: "העירייה נערכה לעריכת תחשיב חדש לקביעת שיעור ההיטל, ולאחר התאמות שדרש משרד הפנים וצמצום ההוצאות, נקבע הסכום החדש".

התיקון לחוק העזר אושר ברוב של 13 חברים. המתנגדים היו חברי המועצה עו"ד יוליה מלינובסקי, שיזמה עתירה בנושא, שעדיין מתנהלת, לבג"צ, עו"ד רועי כהן, יואל ישורון, יעקב חרש וסטס יוסים. חבר המועצה ניסן זכריה, שלא נכח בישיבה, אך הוא ממגישי העתירה לבג"צ, אמר לאחר הדיון: " לצערי, עד היום הנושא תקוע בבית המשפט. ההוזלה בתעריף רק מחזקת את הטענה שלנו בדבר נחיצות הסיירת. למעשה, העירייה מודה בחצי פה כי אפשר לצמצם, וזה לא בדיוק נחוץ".
בתוך כך יצוין, כי בחודשים האחרונים אין עיריית חולון גובה את אגרת השמירה מסיבה טכנית: הכספים שכבר נגבו השנה, הגיעו לעלות התפעול השנתית של הסיירת.

עיריית חולון מסרה: "אין כל פגיעה בתפקוד הסיירת, במספר הניידות והקטנועים או במספר הסיירים. רמת השירות נשארה כשהיתה. מדובר בעניין טכני. בכל שנה התחשיב להפעלת הסיירת נערך מחדש, מכיוון שיש שינויים בעלויות".
לגבי טענתו של חבר המועצה זכריה נמסר: "בניגוד לדבריו, עמדת המדינה, כפי שהובאה בפני בג"צ על ידי פרקליטות המדינה, היא, כי חוק העזר שקובע החבות באגרת השמירה חוקק על פי סמכותה של העירייה. משרד הפנים קבע בזמנו עקרונות על פיהם יחוקקו חוקי עזר בנושא השמירה בכל הרשויות המקומיות בארץ".