ממשיכים לשפץ: בהמשך לעבודות היזומות המתקיימות ברחבי העיר, החלו הבוקר עבודות להנחת קווי המים ברחובות 'גאולים' ו'חובבי ציון'.

בשל עבודות אלו ייסגר רחוב 'גאולים' בקטע בשבין רח' 'יוחאי בן נון' ורח' 'יגאל ידין' לתנועת כלי רכב למשך כחודש ימים.
כמו כן, ייסגר רחוב 'חובבי ציון' בקטע שבין רח' 'סוקולוב' לרח' 'צ'לנוב' למשך כחודש ימים.

בעיריית חולון מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ואולם הגורמים המקצועיים מדגישים, כי בתום העבודות, הן של התאגיד והן של אגף התשתיות העירוני, ישודרגו אזורים אלה לרווחת תושבי המקום.