הדוח הגנוז: המועצה המקומית באזור השכירה נכסים שבבעלותה בעבור דמי שכירות מועטים וללא בטחונות, ולא דאגה לאכיפת תנאי החוזים. כך עולה מדוח מבקר המועצה, שהוגש לראש המועצה הקודם, אמנון זך, בשנת 2007. על פי הדוח, שנגנז על ידי זך ונידון בראשונה בישיבת המועצה בסוף החודש שעבר, המועצה השכירה לתושבי העיר שלושה מבנים בעבור דמי שכירות סמליים, ולא דאגה לתשלום חובות השוכרים.

על פי הדוח, המועצה השכירה בשנת 96' מבנה לאחסון חומרי מסגרות ללא קביעת תקופת השכרה ודמי שכירות חודשיים. במרץ 99' חתמה המועצה עם השוכר חוזה שכירות חדש לשנה בדמי שכירות סמליים של 72 דולר לחודש. חרף דמי השכירות הנמוכים ומכתבי התראה ששלח גזבר המועצה, ולמרות שהשוכר לא שילם את חובותיו, נחתם עמו בפברואר 2002 חוזה נוסף באותם תנאים.

"עריכת חוזה שכירות 18 חודש לאחר תחילתו, מעידה על התייחסות מזלזלת בטיפול בנכסי הרשות, ומעוררת תהיות לגבי כשרותו של החוזה", קבע המבקר.נכס נוסף שהשכירה המועצה משמש לאחסון חומרי נגרות. בטרם הושכר הנכס, פנה ראש המועצה זך ליועץ המשפטי לקבלת חוות דעת לגבי האפשרות לתת לעובד המועצה לעשות שימוש פרטי במבנה ובציוד המועצה, הנמצא בנכס.

למרות שהיועץ המשפטי קבע שלא ניתן לאפשר לעובד המועצה להשתמש בנכס, הוא הושכר לו בינואר 99'. השוכר לא שילם את מלוא דמי השכירות, וחובו למועצה עומד על 35 אלף שקל. בביקורת שנערכה במקום נראה כי בשטח הוקם מבנה מגורים, אשר לדברי המבקר מעלה תהיות רציניות לגבי אכיפת חוקי הבנייה והפיקוח.

במהלך הביקורת גילה המבקר שלושה נכסים שמסרה המועצה לעסקים פרטיים ללא חוזה שכירות. בין היתר נמצא כי מבנה שנמסר בעבר לעמותה שכבר אינה קיימת, משמש כיום גן ילדים, הגובה מההורים תשלום. המבקר מותח ביקורת חריפה על טיפול המועצה בחוזי השכירות.

בתגובה לדוח הגיש יו"ר ועדת הביקורת של המועצה, משה רוטברט, למשרד הפנים דרישה לחייב באופן אישי את המעורבים בפרשה, ובראשם ראש המעוצה הקודם, אמנון זך. בתגובה מסר מנכ"ל המועצה, משה חכים, כי כל הליקויים שנחשפו בדוח טופלו. לדבריו, ראש המועצה הקודם השכיר את הנכסים בדמי שכירות סמליים לתושבי העיר הזקוקים לשיקום, ללא כל שיקול כלכלי, ולכן הערכת דמי השכירות של המבקר אינה רלוונטית.

ראש המועצה לשעבר אמנון זך מסר כי הוא שוהה בקמבודיה, ואינו יודע במה מדובר.